Skriv här det du söker efter!

Läropussel Mini

Läropussel Mini

I fortbildningshelheten Läropussel Mini riktar vi oss till personalgrupper inom småbarnspedagogik som arbetar med de allra yngsta barnen (0-3 år). Genom fortbildningen vill vi stöda er i ert pedagogiska utvecklingsarbete och i förverkligandet av Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022. Under fortbildningen får ni tillsammans i teamet reflektera över er egen barngrupp och verksamhet samt identifiera behov och områden som ni vill utveckla i ert arbete. Utgående från dessa samt de lär- och kompetensområden som nämns i styrdokumenten formulerar ni, tillsammans med er handledare, mål för utveckling av verksamheten.  

Fortbildningshelheten består av såväl webbinarier som teamvis handledning på enheten och på distans. I samband med webbinarierna ges en teoretisk grund för vad undervisning och lärande egentligen innebär när det gäller de yngsta. Vi presenterar även centrala byggstenar som behövs i utvecklandet av goda förutsättningar för lärande och i skapandet av trygga och inspirerande lärmiljöer. 

 

läropussel mini logo

Målgrupp: 

Personal inom småbarnspedagogik som arbetar med barn 0-3 år. Ni anmäler er som team till fortbildningen. 

 

Innehåll: 

Inledande webbinarium
Att skapa förutsättningar för de yngsta barnens lärande 
Tre tematiska webbinarier 
Pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete 
De två övriga webbinarierna utformas utgående från teamens målformuleringar och behov. Teamet deltar i minst två av webbinarierna. 
Handledning av team
Ert team erbjuds tre handledningstillfällen där ni får anpassad handledning för att utveckla er pedagogiska verksamhet. Handledningen sker både på enheten och på distans. 
Avslutande webbinarium
Att fortsätta det systematiska kvalitetsarbetet  

 

Utbildare: 

Linda Eriksson Linda Eriksson, universitetslärare och doktorand i småbarnspedagogik, Åbo Akademi  
Linda Norrgård, utbildningsplanerare och arbetshandledare, Åbo Akademi 
lisa lindell Lisa Lindell, psykolog, Ab Psyke Jakobstad Oy 
Josefine Björkell Josefin Björkell, lärare inom småbarnspedagogik, Pedersöre kommun 
Eva Åstrand, utbildningsplanerare och projektledare, Åbo Akademi 
Petronella Bergfors, utbildningsplanerare och formgivare, Åbo Akademi 

 

Tidpunkt:  

Fortbildningen inleds 10 november 2022 och avslutas våren 2023.  

Ort:  

Online och handledning på egen enhet 

Omfattning: 

Två heldagswebbinarier, två-tre tematiska webbinarier (3 h), handledning (tre tillfällen) och eget utvecklingsarbete.  

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Några deltagarcitat från Läropussel 2.0 med fokus på lärområden: 

”De egna teamhandledningarna har varit mycket givande och där har vi också haft bäst möjlighet att delta allihop och kunnat diskutera inom teamet kring utvecklingsområden.” 

”Jag känner att jag fått stöd och uppmuntran och lärt mig arbeta på ett annat sätt.” 

”Jag har utvecklats i min roll som pedagog.” 

 

Läs mer om Läropussel 2.0 här.

 

 

Uppdaterad 1.2.2024