Skriv här det du söker efter!

Lärandeanalytik

Lärandeanalytik

Är du nyfiken på effekten av din egen undervisning och intresserad av att jobba mer hållbart?

Är du intresserad av pedagogisk utveckling med hjälp av analytiska verktyg?

Vill du och dina kollegor jobba med lärandebaserad skolutveckling och utnyttja digitala hjälpmedel för att synliggöra det arbete som nu görs?

Kom med och bekanta er med aktuella verktyg inom Teaching Analytics för lärandebaserad skolutveckling, personligt hållbart arbetssätt och diskutera framtidens lärandeanalytik!

Målgrupp: 

Personal inom grundläggande utbildning

Innehåll:

Lärandeanalytik är en fortbildningshelhet vars övergripande mål är att lyfta fram hur olika typer av analysverktyg och data kan synliggöra undervisningskulturen, stöda kollegialt lärande och därmed utgöra grund för pedagogisk utveckling och stöda ett personligt hållbart arbetssätt.

Fortbildningen byggs upp som en lärandeprocess med fokus på analys av undervisningen och den pedagogiska utvecklingen.  Deltagarna får tillgång till enkla och konkreta verktyg på vetenskaplig grund och kan med hjälp av insamlade data analysera effekten av lärmiljöns utformning och den genomförda undervisningen.

Därefter kan deltagaren omdesigna sin undervisning och arbetssätt så att den främjar välmående och når önskat resultat.

Fortbildningen genomförs i samarbete med erfarna forskare på området och strävar till att synliggöra olika verktyg som grundar sig på lärandeanalytik och belysa de möjligheter som dessa verktyg ger.

Genom att utnyttja de analysverktyg som finns strävar man till att förenkla tex differentiering studiematerial och möjligheten att förutse individuella lärstigar.

Uppbyggnad:

Fortbildningen består av tre moduler:

Modul 1  3.2.2022

  • Teoretisk introduktion till lärandeanalytik
  • Genomgång av fortbildningens olika skeden
Modul 2  Analysverktyg i användning

  • Omgång 1 av lärandeprocessen feb-mars
   • Genomför undervisning, observera, analysera, omdesigna
   • Reflektioner med fortbildarna
  • Omgång 2 av lärandeprocessen april-maj
  • Omgång 3 av lärandeprocessen aug- sep
Modul 3  Avslutande seminarium 24.11.2022 kl. 15.00 – 16.00

Avslutande seminariet består av två alternativa webbinarier. Webbinarierna är öppna för alla intresserade.

Webbinarium 1: Tillämpad teknik för framtidens skola – med professor Peter Parnes.

Anmäl dig senast 22.11: https://forms.office.com/r/ds7Z5j7Lgw 

Webbinarium 2: Relationsbaserat välfärdsarbete i skolan – med Harry Lunabba.

Anmäl dig senast 22.11: https://forms.office.com/r/Qn3v24LDVG

 

Uppbyggnad i Lärandeanalytik light

  • Teoretisk introduktion till lärandeanalytik
  • Analysverktyg i användning: lärandeprocess aug-sep
  • Avslutande seminarium 24.11.2022

 

Lärandeanalytiken är ännu i barnskorna och du som deltagare får bekanta dig med aktuella verktyg ur både lärar-och elevperspektiv samt diskutera framtidens lärandeanalytik

 

Utbildare:

Eva Mårell-Olsson, universitetslektor i pedagogik, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet
Peter Bergström, universitetslektor i pedagogik, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet

 

Ort och plats:

Webbinarier och processträffar. Deltagarna utför processarbetet i sin egen skola/kommun.

Tid:

Våren 2022 – december 2022. Start 3.2.2022 via Zoom.

Omfattning:

3 moduler, 4 sp

Anmälan:

Anmälning parvis. Den ena anmäler båda deltagarna.

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 2.11.2022