Skriv här det du söker efter!

Lärandeanalytik

Är du intresserad av pedagogisk utveckling med hjälp av analytiska verktyg?

Vill du och dina kollegor jobba med lärandebaserad skolutveckling och utnyttja digitala hjälpmedel för att synliggöra det arbete som nu görs?

Kom med och bekanta er med aktuella verktyg inom Teaching Analytics för lärandebaserad skolutveckling och diskutera framtidens lärandeanalytik!

 

Målgrupp: 

Personal inom förskola och grundläggande utbildning

 

Innehåll:

Lärandeanalytik är en fortbildningshelhet vars övergripande mål är att lyfta fram hur olika typer av analysverktyg och data kan synliggöra undervisningskulturen, stöda kollegialt lärande och därmed utgöra grund för pedagogisk utveckling.

Fortbildningen byggs upp som en lärandeprocess med fokus på analys av undervisningen och den pedagogiska utvecklingen. Deltagarna får tillgång till enkla och konkreta verktyg på vetenskaplig grund och kan med hjälp av insamlade data analysera effekten av lärmiljöns utformning och den genomförda undervisningen.

Fortbildningen genomförs i samarbete med erfarna forskare på området och strävar till att synliggöra olika verktyg som grundar sig på lärandeanalytik och belysa de möjligheter som dessa verktyg ger.

Genom att utnyttja de analysverktyg som finns strävar man till att förenkla tex differentiering studiematerial och möjligheten att förutse individuella lärstigar.

Fortbildningen består av tre moduler

    • Modul 1 Introduktion till lärandeanalytik
    • Modul 2 Analysverktyg i användning
    • Modul 3 Avslutande reflektion

Lärandeanalytiken är ännu i barnskorna och du som deltagare får bekanta dig med aktuella verktyg ur både lärar-och elevperspektiv samt diskutera framtidens lärandeanalytik.

 

Utbildare:

Eva Mårell, universitetslektor i pedagogik, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet
Peter Bergström, universitetslektor i pedagogik, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet

 

Ort och plats:

Webbinarier och processträffar. Deltagarna utför processarbetet i sin egen skola/kommun.

Tid:

Våren 2022-december 2022

Omfattning:

3 moduler

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 28.9.2021