Kompetensutveckling inom yrkesutbildningen 2017-2018

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi erbju­der handledande lärare, både erfarna och mindre erfarna, färdigheter och verktyg för att utvecklas i sin handledarroll i enlighet med yrkesutbildningsreformen.

Utbildningen bygger på ett arbetssätt som belyser och behandlar teman både teoretiskt och praktiskt samt erbjuder deltagarna ett inspirerande forum för kollegialt lärande och reflektion över sin egen handledarroll.

Målgrupp:

Lärare och personal inom yrkesutbildningen.

Ort:

Åbo, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, aud. Kosmos

Innehåll

17.4.2018 – Handledning i förändringHandledarrollen och individualiseringsprocessen

14.6.2018 – Pedagogens handledarkompetens – Kommunikation och målinriktad handledning

4.9.2018 – Att utvecklas i sin handledarrollJag som handledare – Individuell utvecklingsplan

+2 dagar – Ledarskap i förändring, Lars Svedberg, docent i pedagogik, legitimerad psykolog, Sverige

  • om förändringsledarskap, pedagogiskt ledarskap, ledarskap och ledarrollen
  • utbildningsdagarna tillsammans med pedagogiska ledare och utbildningsledare

(OBS! datumen för Lars Svedbergs utbildningsdagar fastställs vid ett senare datum)

 

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad. Ut­bild­ning­ar­na pla­ne­ras och ge­nom­förs i sam­råd med yr­kes­ut­bild­nings­sek­torn.

Uppdaterad 12.6.2018