Skriv här det du söker efter!

Kielidroppar

Kielidroppar

Vill ni 

  • väcka nyfikenhet och skapa intresse för det andra inhemska språket i er barngrupp? 
  • få verktyg för att jobba språkmedvetet? 
  • få inspiration för att använda språkdusch i er barngrupp? 
  • möta pedagoger som jobbar på och med det andra inhemska språket? 

Kielidroppar erbjuder kunskap om språkmedvetenhet och språkutvecklande metoder, med speciellt fokus på språkduschverksamhet.

 

Målgrupp: Kollegier inom småbarnspedagogik

 

Fortbildningen är uppdelad i tre delar:  

1. Professionellt samtal  

Ni får lyssna på två samtal med forskare på området. Lyssna tillsammans med dina kolleger eller på egen hand på en tid som passar er. Samtalen ger er begrepp, inspiration och frågeställningar att diskutera i kollegiet.  

Tidpunkt: januari – februari 2024 

2. Inspiration i vardagen 

Inspiratörer med kunskap om språkdusch besöker er i er barngrupp och ger inspiration för och möjlighet att reflektera kring arbetet inspirerat av språkduschmetod. 

Tidpunkt: februari – mars 2024 

3. Nätverksträff 
Träffa alla de som deltagit från båda språkgrupperna för att få utbyta tankar och erfarenheter och genom diskussioner få ytterligare perspektiv på ert arbete vidare.Tidpunkt: april 2024

 

Tidpunkt:

Våren 2024

Ort:

Inspiratörsbesök på daghemmet och nätverksträff (ort meddelas senare)

Avgift:
Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland.

Uppdaterad 23.10.2023