Skriv här det du söker efter!

Kaskad – En gemensam bedömningskultur

Fortbildningens mål är att stärka kollegiets pedagogiska kompetens och bedömningskultur.

Kaskad erbjuder fördjupning i formativ och summativ bedömning, ger verktyg och handledning för att utveckla en gemensam bedömningsplan och en mångsidigare bedömningskultur som främjar lärares och elevers välmående.

Under hösten 2021-våren 2022 erbjuds kollegiet utveckla en samsyn kring bedömning under 6 ​gemensamma eftermiddagar.

  • Ledningsgrupperna i skolorna får handledning och möjlighet till diskussion med andra ledningsgrupper samt med sakkunniga om hur man uppgör och implementerar en bedömningsplan ​
  • Lärare får stöd för att ta i bruk bedömningskriterier och lärandemål i undervisningen samt genomföra en mångsidigare bedömning​
  • Kollegiet sammanställer och implementera en bedömningsplan​
  • Kollegiet genomgår en kunskapsbildande cykel om bedömning för att öka elevernas lärande

Skolans ledningsgrupp och kollegiet utgår från de materialpaket som sammanställs för tillfällena.

Målgrupp:

Lärarkollegier inom grundläggande utbildningen, åk 1-9

Ort och plats:

Hybridfortbildning via itsLearning

Tid och omfattning:

Augusti 2021- december 2022. Hybridfortbildning bestående av materialpaket (11 st) via itsLearning som grund för kollegialt lärande, närträffar, föreläsningar och handledning.

Utbildare:

Doc Najat Ouakrim-Soivio, rektor vid Fransk-finska skolan i Helsingfors och docent inom bedömning av lärande och kunnande
Doc Åsa Hirsh, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet
Doc Christina Wikström, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet
Johan Alm, lärare, författare, skolutvecklare och handledare, Malmö
Sebastian Nordström, PeM, Digital utvecklare i RMIT University Melbourne Australien. Lärare, specialiserad inom positiv psykologisk approacher, digital pedagogisk utveckling, och hybridmodeller.
Mia Skog, FM, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 29.10.2021