Skriv här det du söker efter!

I trygga händer

I trygga händer – förebyggande av sexualbrott mot barn och unga

Hur kan vi förhindra sexualbrott mot minderåriga? Hur gör vi om vi misstänker att ett barn fallit offer för sexuellt utnyttjande? Hur kan vi stöda barn och unga att agera tryggt på nätet?

Denna fortbildningshelhet har som mål att öka personalens kompetens att förebygga och konfrontera sexualbrott mot minderåriga. Fortbildningen arrangeras parallellt i Helsingfors och Vasa, och genomförs i två moduler:

Modul 1- Sexuellt utnyttjande av barn

Modul 2 – Sexuellt utnyttjande av barn på webben

Deltagarna blir bekanta med rådande lagstiftning, får inblick i förekomstformer och symptom och reflekterar över rådande lokal praxis i samband med sexualbrott  mot minderåriga. Ett av de många teman som behandlas är processen kring misstanke, anmälningsskyldighet, samarbete med barnskydd och polis samt utredning.

Projektet genomförs i samarbete med HY+, Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster.

Målgrupp:

Personal inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Platser reserveras också för deltagare från polisen och barnskyddet.

Utbildare:

Sakkunniga med erfarenhet av att arbeta med sexualbrott mot barn

Omfattning:

Fem närstudiedagar per kursort (Vasa och Helsingfors) och lokalt utvecklingsarbete

Tidpunkt:

Helsingfors: 5-6.2, 28-29.4 och 8.9.2020

Vasa: 11-12.2, 5-6.5 och 9.9.2020

Anmälan:

www.cll.fi/anmalan (öppnas hösten 2019)

Kontakt:

Vasa: Utbildningsplanerare Cilla Nyman, cilla.nyman@abo.fi, tel. 050 428 5615

Helsingfors: Kundchef Josefin Sjölind-Kohtamäki, josefin.sjolind-kohtamaki@helsinki.fi, tel. 050 347 3315

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 26.9.2019