Skriv här det du söker efter!

I.LAG

Vill du jobba med mångfaldsfrågor på din skola? Vill du ingå i ett nätverk där du får och kan ge stöd åt andra pedagoger?

Välkommen med i fortbildningsprojektet I.LAG – Nätverk för mångfald, ett projekt som vill bidra till att skapa en mer inkluderande verksamhetskultur i våra skolor och organisationer!

Via en process bestående av föreläsningar med sakkunniga, nätverksträffar och workshops tar vi del av ny kunskap samtidigt som vi delar erfarenheter och goda modeller.

Målgrupp:

Pedagoger och personal inom grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning samt fria bildningen. Vi ser gärna att flera personer deltar från samma organisation!


Innehåll:

Nätverket träffas sex gånger. Utgående från deltagarnas egna styrkor och utvecklingsområden samt förväntningar och önskemål om stöd, utformas innehållet i de följande nätverksträffarna. I samband med tre av träffarna arrangeras öppna seminarier med följande teman:


Mångfald och inkludering i skola och utbildning – Why diversity and inclusion in our schools matters samt nätverksträff

 • 3.10.2019 kl. 13 – 19

Sara Salmani, Diversity and Inclusion Specialist: målet med Salmanis föreläsning är att:

 • Increase internal awareness on diversity and inclusion issues
 • Support professionals within education to create inclusion
 • Decrease anxieties and prejudices
 • Question and challenge our thinking
 • See the benefits of diversity and inclusion
 • Support and enhance inclusion as a means for better schools and happier students
 • Understand our own hidden prejudices and how to mitigate them

Nätverksträff

 • 20.11.2019

Styrdokument och läroplaner som ramar in och stöder mångfaldsarbetet samt nätverksträff

 • 6.2.2020 kl. 13 – 19

Att (be)möta mångfald samt nätverksträff

 • 6.5.2020 kl. 13 – 19

Nätverksträff

 • Aug 2020

Nätverksträff

 • 2020


Handledare och nätverksstöd:

Anna Jakobsson, utbildningsplanerare och sakkunnig inom Kulturell mångfald, integration och handledning, Åbo Akademi
Liselott Forsman, professor i de främmande språkens didaktik inkl. flerspråkighet, Åbo Akademi

 

Övriga utbildare:

 • Sara Salmani, Diversity and Inclusion Specialist
 • Mikaela Björklund, universitetslärare i de främmande språkens didaktik inklusive flerspråkighet, Åbo Akademi
 • Ritva Mertaniemi, PeM sakkunnig i mångfaldsfrågor


Tid och ort:

Oktober 2019 –  oktober 2020, Vasa.

Omfattning:

Sex närstudiedagar.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Kontaktperson:

Ta kontakt med utbildningsplanerare Linda Ahlbäck, linda.ahlback@abo.fi, tel. +358 50 383 3837 eller anmäl dig här.

Uppdaterad 19.8.2019