Skriv här det du söker efter!

I.LAG

Vill du jobba med mångfaldsfrågor på din skola? Vill du ingå i ett nätverk där du får och kan ge stöd åt andra pedagoger?

Välkommen med i fortbildningsprojektet I.LAG – Nätverk för mångfald, ett projekt som vill bidra till att skapa en mer inkluderande verksamhetskultur i våra skolor och organisationer!

Via en process bestående av föreläsningar med sakkunniga, nätverksträffar och workshops tar vi del av ny kunskap samtidigt som vi delar erfarenheter och goda modeller.

Målgrupp:

Pedagoger och personal inom grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning samt fria bildningen. Vi ser gärna att flera personer deltar från samma organisation!


Innehåll:

Nätverket träffas sex gånger. Utgående från deltagarnas egna styrkor och utvecklingsområden samt förväntningar och önskemål om stöd, utformas innehållet i de följande nätverksträffarna. I samband med tre av träffarna arrangeras öppna seminarier med de teman som listas här nedan.

Obs! Vid anmälningen kan du anmäla dig till nätverket, men det är också möjligt att bara anmäla sig till de öppna seminarierna. Observera att du väljer rätt del i anmälningsskedet.


Mångfald och inkludering i skola och utbildning – Why diversity and inclusion in our schools matters samt nätverksträff

Programblad för inledningsseminariet

 • 3.10.2019 kl. 13 – 19

Sara Salmani, Diversity and Inclusion Specialist: målet med Salmanis föreläsning är att:

 • Increase internal awareness on diversity and inclusion issues
 • Support professionals within education to create inclusion
 • Decrease anxieties and prejudices
 • Question and challenge our thinking
 • See the benefits of diversity and inclusion
 • Support and enhance inclusion as a means for better schools and happier students
 • Understand our own hidden prejudices and how to mitigate them

Nätverksträff

 • 20.11.2019

Styrdokument och läroplaner som ramar in och stöder mångfaldsarbetet samt nätverksträff

 • 10.3.2020 kl. 13 – 19

Utskrivningsbar flyer (PDF)

Vad står det egentligen i FNs barnkonvention? Hur säger läroplanen att vi ska jobba med mångfald?

Vad betyder det för mig som lärare?

Hur kan det ta sig uttryck i klassrumspraktiken/klassrummet?

Det här och mycket mer funderar vi på tillsammans under en eftermiddag. Tillfället är interaktivt: Kom för att reflektera, inspireras och dela erfarenheter.


Att (be)möta mångfald samt nätverksträff

 • 6.5.2020 kl. 13 – 19

Detta tillfälle flyttas kommer att ordnas på distans med anledning av Coronaviruset. Anmälda deltagare får mer information och länkar på e-posten.


Nätverksträff

 • Aug 2020

Nätverksträff

 • 2020


Handledare och nätverksstöd:

Liselott Forsman, specialforskare, professor, Åbo Akademi

 

Utbildare:

Sara Salmani, Diversity and Inclusion Specialist

Learn more about me on sarasalmani.com View my TEDx talk https://www.youtube.com/watch?v=8jwfcq44ULs

”I’m an avid colour lover passionate about finding unity in our differences. I work as a producer, diversity & inclusion specialist, and a keynote speaker in the field of marketing and communications. I train organisations and companies to understand the benefits of diversity and inclusion, and implement the right inclusion action plans.

I truly believe that embracing inclusion is necessary in today’s diverse societies. I’ve worked with clients such as the Confederation of Finnish Industries, Fazer, Neste, Spotify, and American Express. Prior to my career at Miltton, I was the co-founder of a branding agency specialising in the millennial Muslim market, leading creative projects such as the first Ramadan and Eid campaign held in Finland, at shopping centre Itis.”

 

 

Mikaela Björklund, universitetslärare i de främmande språkens didaktik inklusive flerspråkighet, Åbo Akademi
Ritva Mertaniemi, PeM sakkunnig i mångfaldsfrågor

 

Tid och ort:

Oktober 2019 –  oktober 2020, Vasa.

Omfattning:

Sex närstudiedagar.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Kontaktperson:

Ta kontakt med utbildningsplanerare Linda Ahlbäck, linda.ahlback@abo.fi, tel. +358 50 383 3837 eller anmäl dig här. Sista anmälningsdag 25.9.2019.

Uppdaterad 12.6.2020