Skriv här det du söker efter!

Gymnasiet i tiden

Gymnasiet i tiden

Projektet ringar in de behov och utmaningar som gymnasierna står inför i.o.m. gymnasiereformen och den nya läroplanen och de förändringar den kommer att innebära. Projektet fokuserar på behov som framkommit på fältet och strävar till att öka lärares kompetens och kunnande vad gäller virtuellt lärande, läs- och skrivstrategier samt gymnasiediplom.

Projektet strävar till att ge lärare inspiration, en vilja att själv utvecklas och utveckla sin syn på lärandet och lärarens roll, samt att själv bidra till det kollegiala lärandet och samarbetet mellan gymnasierna.

Målgrupp: 

Lärare i gymnasiet

Innehåll:

Modul 1. Virtuell pedagogik
Modul 2. Strategier för genremedvetet lärande
Modul 3. Gymnasiediplom i konst- och färdighetsämnen

 

Utbildare:

Sakkunniga från bl.a. UBS och verksamma lärare

Ort:

Webbaserad fortbildning, eventuella närstudieträffar

Tidpunkt:

Fortbildningen inleds i oktober 2020

Omfattning:

4 dagar, handledning och distansarbete

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 28.8.2020