Skriv här det du söker efter!

DigiPep - Digitalt självförtroende i småbarnspedagogiken

Under hösten 2020 ordnar Centret för livslångt lärande fortbildning som stöder personalen inom småbarnspedagogik och förskola att utveckla sin digitala kompetens och sitt digitala självförtroende.

Under fortbildningen behandlas teman som till exempel skapande av digitalt material (böcker, film och musik), datalogiskt tänkande genom analog programmering, multilitteracitet, digital vardagskompetens och digital pedagogisk dokumentation. Fortbildningen fokuserar även på vårdnadshavarnas delaktighet i verksamheten och hur digitala verktyg kan fungera som hjälpmedel i detta.

Låter det här intressant? 

Anmäl dej till DigiPep på distans! Delta gärna med en kollega och satsa tiden på att gemensamt utveckla er kunskap och er egen verksamhet.  

 

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik och förskola

 

Innehåll:

Fortbildningen ordnas på distans som 13 olika tillfällen (ca 1 per vecka) á 60-90 min. varav du deltar i introduktionen och avslutningen samt väljer minst 6 tillfällen bland de andra. 

Fortbildningstillfällena byggs i stort sett upp genom 30 min välkommen och föreläsning/demonstration, 15 min pröva på eller gruppdiskussion, 15-30 minuter plats för frågor samt uppgift till nästa gång. 

 

Preliminära datum och tider
7.9 kl 13-14:30 Introduktion till utbildningen, presentation, digitalisering inom småbarnspedagogik. Vad, hur och varför? (obligatorisk) 
Delta i minst sex tillfällen av dessa: 

14.9 kl 13-14:30 Konkreta tips och tricks med iPad

24.9 kl 13-14:30 Skapa digitala böcker med Bookcreator

29.9 kl 13-14:30 Digitala lärstigar. Har vi en tanke om progression i barnets kunnande och vad förväntas av mig som lärare?

5.10 kl 13-14:30 Datalogiskt tänkande genom programmering. Hur kan vi jobba utan att använda digital utrustning?

20.10 kl 13-14:30 Genom barnets digitala lins – mångsidig användning av kameran. Kan vi göra barnet mera delaktig i dokumentationen?

26.10 kl 13-14:30 Garageband, introduktion.

27.10 kl 13-14:30 Green Screen-metoden.

3.11 kl 13-14:30 Stop Motion/iMotion, introduktion.

9.11 kl 13-14:30 Kartor – virtuella besök i storstäder

17.11 kl 13-14:30 Skapa QR-koder

23.11 kl 13-14:30 Barnets digitala portfölj med ex. ur Seesaw.

1.12 kl 13-14:30 Avslutning med utvärdering (obligatorisk)  

 

Utbildare:

John Henriksson John Henriksson, lärare och utbildningsplanerare, Åbo Akademi
Anna Wulff, lärare, Vasa övningsskola


Ort:

Webbaserad fortbildning

 

Tidpunkt:

Hösten 2020

 

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 21.1.2021