Skriv här det du söker efter!

DigiPep - Digitalt självförtroende i småbarnspedagogiken

Under hösten 2019 och våren 2020 ordnar Centret för livslångt lärande fortbildning som stöder personalen inom småbarnspedagogik och förskola att utveckla sin digitala kompetens och stärka sitt digitala självförtroende.

Under fortbildningen jobbar vi tillsammans kring olika fokusteman med innehåll som till exempel skapande av digitalt material (böcker, film, musik och teater), analog programmering, multilitteracitet, källkritik, digital vardagskompetens och digital pedagogisk dokumentation.

Fortbildningen fokuserar även på vårdnadshavarnas delaktighet i verksamheten och hur digitala verktyg kan fungera som hjälpmedel i detta. Dessutom funderar vi på hur vi kan arbeta för en förändrad verksamhetskultur där vi delar material och lär oss av andra grupper och enheters arbete.

Kom med och utveckla ditt digitala självförtroende!

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik och förskola

Letar du i stället efter DigiPep för lärare inom den grundläggande utbildningen? Klicka i såna fall här!


Innehåll:

Fortbildningen är uppbyggd av tre moduler. Varje modul består av två närstudiedagar samt distansarbete.

1. Digitalt skapande på ett lekfullt sätt

  • Skapande av digitalt material (böcker, filmer, musik och teater)
  • Digital vardagskompetens
  • Analog programmering och små steg mot blockprogrammering

Material:

Start Helsingfors: 31.10-1.11 kl. 9-15 (Program)

Inledning DigiPep H:fors – Lisabet Sandin-Kula

Start Vasa: 12-13.11 kl. 9-15 (Program)

Inledning DigiPep Vasa – Lisabet Sandin-Kula

2. Multilitteracitet – nya sätt att uppleva världen och att vara trygg på nätet

  • Är allting sant på YouTube?
  • Att förstå sin omgivning med hjälp av förstärkt verklighet och andra digitala verktyg
  • GDPR och kopieringsrätter

Helsingfors: 13-14.2.2020 (Program)

Vasa: 4-5.2.2020 (Program)

Föreläsningsunderlag

kl. 9-15

3. Digital pedagogisk dokumentation och vårdnadshavarnas delaktighet

  • Att stöda barnens synliggörande av sitt eget lärande via dokumentationen
  • Vårdnadshavarnas delaktighet i verksamheten och hur digitala verktyg kan stöda detta

Helsingfors: 23.4 kl.14 -17 (på distans), 25.8 kl.14-17 och 16.8 kl.9-15

Vasa: 28.4 kl.14-17 (på distans), 17.9 kl.14-17 och 18.9 kl.9-15

 

Utbildare:

John Henriksson John Henriksson, lärare och utbildningsplanerare, Åbo Akademi
Anna Wulff, lärare och utbildningsplanerare, Åbo Akademi
Linn Österås, lärare och certifierad Education Coach and Mentor, www.ilinn.fi

”Linn arbetar för tillfället på heltid som utbildare. Hon har utbildat personal inom småbarnspedagogiken på svenska och finska i Helsingfors och Esbo, men också på andra orter.”


Ort:

Parallella fortbildningar i Helsingfors och Vasa


Tidpunkt:

Hösten 2019 – våren 2020

Helsingfors: start 31.10-1.11.2019 kl. 9.00-15.00 (följande datum: 13-14.2.2020, 23-24.4.2020)

Vasa: start: 12-13.11.2019 kl. 9.00-15.00 (följande datum: 4-5.2.2020, 28-29.4.2020)


Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 17.3.2020