Skriv här det du söker efter!

Bärkraft

Bärkraft

Bärkraft – hållbar verksamhetskultur inom småbarnspedagogik och förskola

I fortbildningshelheten Bärkraft har vi som mål att stöda personalgrupper inom småbarnspedagogik och förskola att skapa en hållbar verksamhetskultur som ökar välbefinnandet hos både personal och barn. En hållbar verksamhetskultur handlar om ett helhetstänkande där vi funderar på hur vi inom en småbarnspedagogisk verksamhet kan värna om vår natur, våra relationer och våra resurser så att både personalen, barnen och vår värld skulle må så bra som möjligt också i ett längre perspektiv. Vi fokuserar både på personalens hållbarhet och hur vi kan göra barnen delaktiga och stärka deras framtidstro. 

Under fortbildningen utvecklar ni i ert team en gemensam förståelse av vad en hållbar verksamhetskultur innebär hos er och får verktyg för att omsätta den i praktiken.  

Fortbildningshelheten består såväl av webbinarier och webbaserade kunskapsinslag samt teamvis handledning på enheten och på distans.  

Bärkraft logo

 

Innehåll: 

Inledande webbinarium: En hållbar verksamhetskultur inom småbarnspedagogik och förskola – vad innebär det? 

Webbaserad kunskapspalett:  

  • Hållbar personal ger hållbara barn  
  • Dimensioner av hållbarhet 
  • Hållbart ledarskap: ett hållbart ledarskap och ett ledarskap som bidrar till hållbarhet  
  • Hållbarhet ur ett barnperspektiv 

Handledning av team på enheterna och på distans 

Avslutande webbinarium: Hopp och handling – en hållbar framtid inom småbarnspedagogik och förskola 

 

Utbildare:

Ann-Christin Furu, PeD, projektforskare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi.  
Mia Heikkilä, PeD, biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi
Siv Lundström, TD, utbildningsplanerare på CLL, arbetshandledare
Linda Norrgård, PeM, utbildningsplanerare på CLL, organisationskonsult och arbetshandledare

 

Ort och plats:

Webbaserad fortbildning med handledning på den egna enheten.

Tid:

Bärkraft inleds 13 september 2022 och avslutas våren 2023. 

Omfattning:

Inledande och avslutande webbinarium, en webbaserad kunskapspalett och utvecklingsarbete i det egna teamet.

Anmälan:

Ni anmäler er som team till fortbildningen. Du kan anmäla dig själv och lägga till dina kollegor för att reservera platserna.

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 31.8.2022