Skriv här det du söker efter!

Att leda körer och musikgrupper för barn i åldern 6–12 år

Den här fortbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om att leda musicerande i körer och grupper i grundskolans årskurser 1–6, både under skolans musiklektioner och i musikverksamhet på fritiden. Arbetssätten passar bra inom grundläggande konstundervisning eller klubbverksamhet för barn i samma åldersgrupper. Deltagarna får möjlighet att utvecklas pedagogiskt, konstnärligt och som gruppledare. Vi betonar sång- och spelupplevelsen och glädjen i att lära sig genom att musicera tillsammans i praktiken. Du får träna din gestik och förmåga att lära ut på gehör. Pedagogiskt utformade lekar och övningar stöder och förbereder körsång, notläsning och praktisk förståelse för musikens strukturer.

Målgrupp: 

Klasslärare, lärare inom den grundläggande konstundervisningen, musikpedagoger som arbetar med barn i åldern 6–12 år, musikklubbsledare

Innehåll:

Kursen ger grundläggande färdigheter i att:

  • Leda skolkörer eller musikgrupper i de vanligaste taktarterna
  • Repetera in flerstämmig vokal och instrumental musik
  • Arbeta med barnröster i grupp
  • Göra enkla, välfungerande bandarrangemang för grupper där förkunskaperna varierar
  • Välja lämplig repertoar för åldersgruppen 6–12 år
  • Använda digitala resurser som stöd för musicerande i grupp

Utbildare:

Johan Engström är musikpedagog verksam vid Wava-institutet och Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Han undervisar i ensemble, ensembleledning, elgitarr, musikteori och musikteknologi samt ger föreläsningar i musikpedagogik. Johan har 15 års erfarenhet av att undervisa i olika pedagogiska miljöer från skola och musikinstitut till högre musikutbildning. Han är också utbildad studiomusiker, har medverkat på en rad skivinspelningar och är aktiv som gitarrist och sångare i flera band verksamma i Norden.
Anna Nora, MuM, har specialiserat sig på barn- och ungdomskörer. Hon har lett barnkörer och ungdomskörer och undervisat i körledning vid konservatoriet i Helsingfors i närmare 20 år. Nora undervisar även i körledning vid Sibelius-Akademins avdelning för kyrkomusik. Hon arbetar som barnkörmästare och turnéregissör för elev- och skoloperor i Finlands nationalopera och -balett. Hon är konstnärlig ledare för Nuorten Kuoroliitto. Anna Nora komponerar även klassisk musik för barn och ungdomar. Hennes tre barnoperor (Kani Koipeliinin kuperkeikat 2012, Into, parrakas vauva 2015, Maukka ja Väykkä & Karhu Murhinen 2018, Lasten Maaginen Kalevala 2021) har framförts bland annat under Helsingfors festspel, operafestivalen i Nyslott och Hurraa-festivalen.

 

Tidpunkt:

Gemensam introduktion för båda grupperna via Zoom, fredag 13.1 kl. 17-18.30

Närundervisning:
Helsingforsfortbildningen (Gyllenbergsalen, Sandelshuset)
Kördelen 20-21.1, fredag kl. 17-19.30 och lördag kl. 10-15
Musikgruppsdelen 24-25.3, fredag kl. 17-19.30 och lördag kl. 10-15
Utbildare: Anna Nora och Johan Engström

Åbofortbildningen (Cygnaeus skola).
Kördelen 10-11.2, fredag kl. 17-19.30 och lördag kl. 10-15
Musikgruppsdelen 31.3-1.4, fredag kl. 17-19.30 och lördag kl.10-15
Utbildare: Anna Nora och Johan Engström

Ort:

Åbo (Cygnaeus skola) och Helsingfors (Sandelshuset, Gyllenbergsalen) (parallella fortbildningar)

Avgift:

Fortbildningen är avgiftsfri för deltagarna genom samfinansiering från Svenska kulturfonden och Åbo Akademi. Eventuella avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Åbo Akademis logo och Kulturfondens logo

Bilder: DUNK/Skolmusik, Anna Nora, Johan Engström, Åbo Akademi, Pixabay

Uppdaterad 26.10.2022