Skriv här det du söker efter!

Aktivt ledarskap inom småbarnspedagogik och förskola

Aktivt ledarskap inom småbarnspedagogik och förskola

I fortbildningshelheten Aktivt ledarskap har vi som mål att stärka ledarskapskompetensen hos lärare inom småbarnspedagogik. Du, som lärare och teamledare får under fortbildningen kunskap, verktyg och modeller för ett aktivt teamledarskap i en småbarnspedagogisk verksamhet. Tillsammans med andra får du möjlighet att utvecklas i din roll som teamledare och stärka din kompetens att leda utvecklingen av den egna verksamheten och teamets gemensamma arbete.

 

Aktivt ledarskap logo

Målgrupp: 

Lärare inom småbarnspedagogik som är teamledare i sin arbetsgemenskap.

Innehåll:

Följande teman behandlas och fördjupas under fortbildningen:

 • Att leda team inom småbarnspedagogiken
 • Att leda en pedagogisk verksamhet
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Att leda mångprofessionella team
 • Att leda en hållbar verksamhetskultur

 

Fortbildningen är processinriktad med fokus på kollegialt stöd och reflektiva arbetssätt. Vi utgår från de behov som finns i grupperna när vi planerar innehåll och arbetssätt. Vi genomför fortbildningen parallellt i Helsingfors och Vasa. Två dagar genomförs på distans och är gemensamma för gruppen i Helsingfors och gruppen i Vasa. Förutom föreläsningar ingår grupp- och processarbete, självstudier och reflektionsuppgifter samt tillämpning av erhållna kunskaper och modeller i egen praktik. För den individuella utvecklingsprocessen och för att stöda dig att fungera som en aktiv teamledare ger vi handledning i mindre grupper.

Vad kräver fortbildningen av dig?

Aktivt deltagande och närvaro i fortbildningsdagar och träffar
Tid för att ta del av det material som erbjuds samt för mindre uppgifter och utvecklingsarbete i det egna teamet och den egna verksamheten
Förmåga och vilja att tillsammans med andra reflektera och utvecklas i din roll som teamledare

Aktivt ledarskap element

Genom att stärka din ledarskapskompetens vill vi stöda ett delat ledarskap inom småbarnspedagogiken samt bidra till hållbara arbetsgemenskaper med förutsättningar att genomföra en kvalitativt god pedagogisk verksamhet.

Utbildare:

Cilla Nyman, utbildningsplanerare, Åbo Akademi
Maria Wingren, utbildningsplanerare, Åbo Akademi
Petteri Mikkola, daghemsföreståndare och organisationskonsult, Reila-Consulting Oy
Linda Norrgård, organisationskonsult och arbetshandledare, Luxia Consulting
Mia Heikkilä Mia Heikkilä, professor i barn- och ungdomsvetenskap, förskola, vid Stockholms universitet
Susanne Davidsson, lektor, Yrkeshögskolan Novia

 

Tidpunkt:

Helsingfors:

 • 28.2.2023: Start, närstudiedag
 • 29.3.2023: Gemensam dag på Zoom
 • 27.4.2023: Närstudiedag
 • augusti – september: Grupphandledningar på Zoom
 • 10.10.2023: Gemensam dag på Zoom
 • 2.11.2023: Avslutning, närstudiedag

 

Vasa:

 • 7.3.2023: Start, närstudiedag
 • 29.3.2023: Gemensam dag på Zoom
 • 3.5.2023: Närstudiedag
 • augusti – september: Grupphandledningar på Zoom
 • 10.10.2023: Gemensam dag på Zoom
 • 7.11.2023: Avslutning, närstudiedag

Ort:

Parallella fortbildningar i Helsingfors och Vasa

Omfattning:

Fem fortbildningsdagar, handledning i mindre grupper och eget arbete

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

.

Uppdaterad 23.8.2023