Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetets tentamenstillfällen

Öppna universitetets tentamenstillfällen

Inga allmänna tentamenstillfällen i Åbo och Vasa är inplanerade läsåret 2023-2024. Om du deltar i en kurs som har tent som examinationsform får du av planeraren information om hur examinationen genomförs.

  • I anslutning till en kurs erbjuds tre på förhand fastslagna tentamenstillfällen.
  • Notera att ID bör uppvisas vid inlämnande av tentamen
  • Du anmäler dig till tentamen minst en (1) vecka före tentamen via vår elektroniska tentanmälningsdatabas

Åbo: Tentamina ordnas i CLL:s utrymmen, Fabriksgatan 2, kl. 18:00-22:00.

Vasa: Tentamina ordnas i utrymme B215, Academill, Strandgatan 2, kl. 18.00-22.00.

 

Instruktioner för tentamenstillfället

När tentamensdeltagarna infinner sig i tentamensutrymmet ska samtliga uppvisa ID-kort och tentamensövervakarna har rätt att be samtliga att lämna ifrån sig sina digitala hjälpmedel på ett anvisat ställe. Till digitala hjälpmedel räknas apparater som kan skicka och motta information och/eller lagra data. Användningen av digitala hjälpmedel kan tillåtas endast i de fall där de har godkänts av den ansvariga läraren i samband med tentamensanmälan.
Även andra typer av hjälpmedel (till exempel ordböcker) behöver godkännas av den ansvariga läraren i samband med tentamensanmälan. Lärarna meddelar på förhand den tentamensansvariga om vilka tentamensdeltagare som har rätt att använda hjälpmedel. Tentamensövervakaren granskar tentamensdeltagarnas ID-kort och eventuella intyg över rätten att utnyttja hjälpmedel.

 

Tillbaka till öppna universitetet

Uppdaterad 31.10.2023