Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetets tentamenstillfällen

Öppna universitetets tentamenstillfällen

  • Du anmäler dig till tentamen minst en (1) vecka före tentamen via vår elektroniska tentanmälningsdatabas
  • I anslutning till en kurs erbjuds tre på förhand fastslagna tentamenstillfällen.
  • Notera att ID bör uppvisas vid inlämnande av tentamen

Åbo: Tentamina ordnas i CLL:s utrymmen, Fabriksgatan 2, kl. 18:00-22:00.

Vasa: Tentamina ordnas i utrymme B215, Academill, Strandgatan 2, kl. 18.00-22.00.

Tentamensdagar (Åbo och Vasa):
Pga corona ordnas inga fysiska tentamenstillfällen hösten 2020. Information om examinationssätt ges vid respektive kurs.
Våren 2021 torsdagar:  14.1, 11.2, 11.3, 8.4, 22.4, 6.5, 27.5

Övriga orter: Se arrangörernas egen info.

 

 

Tillbaka till öppna universitetet

Uppdaterad 26.10.2020