Öppna universitetets tentamenstillfällen

  • Du anmäler dig till tentamen minst en (1) vecka före tentamen via vår elektroniska tentanmälningsdatabas
  • I anslutning till en kurs erbjuds tre på förhand fastslagna tentamenstillfällen.
  • Notera att ID bör uppvisas vid inlämnande av tentamen

Åbo: Tentamina ordnas i CLL:s utrymmen, Fabriksgatan 2, kl. 18:00-22:00.

Vasa: Tentamina ordnas i utrymme B215, Academill, Strandgatan 2, kl. 18.00-22.00.

Tentamensdagar (Åbo och Vasa):
Hösten 2017 torsdagar:  9.11, 30.11, 14.12
Våren 2018 torsdagar:  18.1, 8.2, 15.3, 5.4, 26.4, 17.5, 31.5.

 

Jakobstad
Plats: Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20 kl. 18:00-22:00

Jakobstads arbis ordnar under läsåret 2017-2018 tentamenstillfällen enligt följande:
hösten 2017: 14.9, 9.11, 14.12
våren 2018: 18.1, 8.2, 15.3, 5.4, 17.5

Tentamenstillfällena i Jakobstad ordnas samtidigt som tentamenstillfällena i Åbo och Vasa. Ifall din kurs tenteras i Vasa eller Åbo, men du har närmare väg till Jakobstad, går det bra att tentera där. För ett tenttillfälle vid Jakostads arbis uppbärs en avgift på 10€/gång och avgiften betalas kontant till övervakaren i samband med tenttillfället.

Övriga orter: Se arrangörernas egen info.

Uppdaterad 26.1.2018