Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetets tentamenstillfällen

Öppna universitetets tentamenstillfällen

  • Du anmäler dig till tentamen minst en (1) vecka före tentamen via vår elektroniska tentanmälningsdatabas
  • I anslutning till en kurs erbjuds tre på förhand fastslagna tentamenstillfällen.
  • Notera att ID bör uppvisas vid inlämnande av tentamen

Åbo: Tentamina ordnas i CLL:s utrymmen, Fabriksgatan 2, kl. 18:00-22:00.

Vasa: Tentamina ordnas i utrymme B215, Academill, Strandgatan 2, kl. 18.00-22.00.

Tentamensdagar (Åbo och Vasa):
Hösten 2019 torsdagar:  24.10, 14.11, 12.12
Våren 2020 torsdagar:  16.1, 13.2, 12.3, 2.4, 23.4, 14.5, 4.6

Övriga orter: Se arrangörernas egen info.

 

 

Tillbaka till öppna universitetet

Uppdaterad 24.6.2019