Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetets tentamenstillfällen

Öppna universitetets tentamenstillfällen

  • Du anmäler dig till tentamen minst en (1) vecka före tentamen via vår elektroniska tentanmälningsdatabas
  • I anslutning till en kurs erbjuds tre på förhand fastslagna tentamenstillfällen.
  • Notera att ID bör uppvisas vid inlämnande av tentamen

Åbo: Tentamina ordnas i CLL:s utrymmen, Fabriksgatan 2, kl. 18:00-22:00.

Vasa: Tentamina ordnas i utrymme B215, Academill, Strandgatan 2, kl. 18.00-22.00.

Tentamensdagar (Åbo och Vasa):
Hösten 2018 torsdagar:  15.11, 13.12
Våren 2019 torsdagar:  17.1, 7.2, 14.3, 4.4, 25.4, 16.5, 6.6

Jakobstad
Plats: Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20 kl. 18:00-22:00

Jakobstads arbis ordnar under läsåret 2018-2019 tentamenstillfällen enligt följande:
hösten 2018: 15.11, 13.12
våren 2019: 17.1, 7.2, 14.3, 25.4, 16.5, 6.6

Tentamenstillfällena i Jakobstad ordnas samtidigt som tentamenstillfällena i Åbo och Vasa. Ifall din kurs tenteras i Vasa eller Åbo, men du har närmare väg till Jakobstad, går det bra att tentera där. För ett tenttillfälle vid Jakostads arbis uppbärs en avgift på 10€/gång och avgiften betalas kontant till övervakaren i samband med tenttillfället.

Övriga orter: Se arrangörernas egen info.

 

 

Tillbaka till öppna universitetet

Uppdaterad 13.2.2019