Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetets tentamenstillfällen

Öppna universitetets tentamenstillfällen

  • Du anmäler dig till tentamen minst en (1) vecka före tentamen via vår elektroniska tentanmälningsdatabas
  • I anslutning till en kurs erbjuds tre på förhand fastslagna tentamenstillfällen.
  • Notera att ID bör uppvisas vid inlämnande av tentamen

Åbo: Tentamina ordnas i CLL:s utrymmen, Fabriksgatan 2, kl. 18:00-22:00.

Vasa: Tentamina ordnas i utrymme B215, Academill, Strandgatan 2, kl. 18.00-22.00.

Tentamensdagar (Åbo och Vasa):
Pga corona ordnas inga fysiska tentamenstillfällen läsåret 2020-21. Information om examinationssätt ges vid respektive kurs.

Hösten 2021 torsdagar:  4.11, 9.12

Våren 2022 torsdagar:  3.2, 10.3, 21.4, 12.5

Övriga orter: Se arrangörernas egen info.

 

 

Tillbaka till öppna universitetet

Uppdaterad 28.4.2021