Skriv här det du söker efter!

Öars bobarhet är temat för årets första Skärgård

Öars bobarhet är temat för årets första Skärgård

På Karlö finns Marjaniemi fyr. Foto: Mia Henriksson

Hur kan mindre ösamhällen tackla en negativ befolkningsutveckling? Hur kan öborna bevisa för sig själva och utomstående att deras ö är värd att bo på? Kökar på Åland var först ut med att ta fram en bobarhetsanalys för sin kommun, efter det har Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi förvaltat bobarhetskonceptet och vidareutvecklat det för att passa in på mindre ösamhällen i hela Europa. Med hjälp av bobarhetsanalysen kan man kunskapsbaserat ringa in hur bobar en ö är.

En vindmölla och en gul färja vid kaj.
Från färjfästet i Oulunsalo går färjan till Karlö. Foto: Mia Henriksson

Temat för Tidskriften Skärgård 1/2023 är öars bobarhet. Bobarhetsanalysens sju delområden tas upp genom nedslag på öar och i små samhällen. Bland annat besöker man Karlö utanför Uleåborg, där en fast vägförbindelse nu är väldigt nära att bli verklighet. På ön frågar sig en del om bron faktiskt behövs, andra ser det som en förutsättning för att ösamhället alls ska överleva. Frågan ställs också, hur det gick i Korsholm – infriades förväntningarna på bron positiva effekter?

Vi får veta mer om den havsbaserade vindkraftsparken som planeras i Korsnäs, den första i sitt slag i Finland, som kommunen ser man fram emot att hämtar markant ökade skatteintäkter. Ekonomi tas upp också med exempel från Sottunga på Åland, där man gått från en mycket besvärlig situation till ett ganska gynnsamt läge, bland annat har man vänt befolkningstillväxten och planerar att öppna skolan igen.
I Tidskriften Skärgård 1/2023 får vi också en hälsning från Finlands sydligaste belägna skola, nämligen den på Utö. I år har skolan sex elever och nästan alla går i olika årskurser. Eleverna har tillsammans med sin lärare skrivit en artikel om hur det är att gå i Utö skola. Artikelns sista mening summerar det väl: Vi har det roligt i Utö skola!

En skola hör till den offentliga service som ofta kan vara avgörande för om en ö eller ett litet samhälle är bobart. Alla små ställen jobbar för befolkningstillväxt men finns det ingen skola är det nästan hopplöst att locka annat än en och annan pensionär att flytta in. Offentlig service är ett av sju delområden i bobarhetsanalysen.

Utöver bobarhetstemat ingår en del i serien ”Min ö” i Tidskriften Skärgård 1/2023. Det är Eva-Mi Sederlöf som skriver om Estlotan, en av de sydligaste öarna i Sibbo skärgård. Sederlöf hör till holmens fjärde generation Åbergare, hennes morfar var en av de tre första yrkesfiskarna på holmen, som vid första världskriget togs i försvarets bruk.

Tidskriften Skärgård utges med fyra temanummer per år av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Mera information om tidskriften, prenumerationer och lösnummer på www.skargard.fi.


Bilder fria att använda i samband med denna artikel finns på adressen: https://web.abo.fi/pressmaterial/skargard-1-2023/

Vänligen ange fotograf, som finns nämnd i det separata pdf-dokumentet med bildtexter.

För mera information, kontakta
Redaktör Pia Prost
E-post: pia.prost@abo.fi
Telefon: +358 (0) 50 338 1710