Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Projektteamet (fr.v.) Linda Ahlbäck, John Henriksson, Evelina Lindahl, Roland Träskelin och Sofia Mickelsson. Foto: Evelina Lindahl

Ny webbplats med undervisningsmaterial om kulturell mångfald

Grafisk bild på en same i släde dragen av en ren. I bakgrunden karta som visar var samerna finns.
Exempel på undervisningsmaterial. Grafik Evelina Lindahl

 

O.LIKA är en ny webbplats med fritt tillgängligt material kring kulturell mångfald. Materialet ska hjälpa lärare att ta upp känsliga ämnen med sina elever. Det är Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi som lanserat webbplatsen som finns på adressen o-lika.fi. Den lanserades den 10 november 2020.

Materialet är riktat till elever från årskurs 4 till årskurs 9 och är gratis att använda. Tanken är att övningar, introduktioner och videor som finns på webbplatsen ska kunna användas som de är i klassrummet. Webbplatsen är uppdelad i olika teman, till exempel identitet, respekt och allas lika värde.

I videomaterialet medverkar bland andra integrationssakkunnig på Folkhälsan Emina Arnautovic, fotbollsspelaren Tim Sparv, kulturproducent och hbtiq-aktivist Panda Eriksson och Livia Fränkel och Piotr Zettinger, som båda överlevt förintelsen.

O.LIKA är ett utvecklingsprojekt finansierat med Utbildningsstyrelsens specialunderstöd för att utveckla kompetensen om kulturell mångfald i den grundläggande utbildningen. Syftet är att ge stöd för att granska likheter och olikheter mellan människor. Materialet på webbplatsen ska fungera som en inkörsport till ämnen som kan vara svåra eller känsliga att prata om med barn, som till exempel könsidentitet eller sexuell läggning. O.LIKA vill uppmuntra till att våga ta diskussionen om identitet och respekt.

Projektets webbplats o-lika.fi.

Projektet finns också på Facebooksidan O.lika styrka i mångfald och på Instagram O.lika styrka i mångfald.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2020

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida