Skriv här det du söker efter!

Skolresurs efterlyser klubbledare för vetenskapsklubbar

Skolresurs efterlyser klubbledare för vetenskapsklubbar

Att koordinera klubbverksamhet är en del av Skolresurs verksamhetsområde. Klubbverksamheten planeras vid Skolresurs och genomförs i regel av studerande vid Åbo Akademi, som ett extraknäck vid sidan av studierna.

Nu efterlyser man fler klubbledare att leda klubbverksamhet för barn och unga kring matematik, naturvetenskaper och teknik. Man kan också anmäla intresse för att delta i övrig verksamhet, t.ex. representera på evenemang och skolbesök, också det mot ersättning.

Av klubbledarna förväntas:
– en viss vana att jobba med barn och unga.
– nyfikenhet och intresse för naturvetenskaper, teknik och/eller matematik.
– förmåga att planera klubbverksamhet, med introducering och material av Skolresurs.

Just nu söks klubbledare för vårterminen 2020. Ansökan är fortlöpande. Vill du eller någon du  känner bli klubbledare? Tag kontakt per epost: skolresurs@abo.fi eller på Facebook @skolresurs.

Amira Mountassir som är doktorand vid Åbo Akademi, har under hösten lett en vetenskapsklubb i S:t Karins svenska skola och berättar här om sina erfarenheter.

https://youtu.be/uE6fs2RuWmY

Skolresurs är ett finlandssvenskt resurscenter som jobbar för att öka intresset för naturvetenskaper, matematik och teknik i skolan. Skolresurs arrangerar också fortbildning för lärare, upprätthåller en materialbank att användas i undervisning och är en länk mellan skola och samhälle. Skolresurs koordinerar projekten Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan, samt LUMA-center Åbo Akademi. Skolresurs är placerat vid Centret för livslångt lärande (CLL).

Uppdaterad 10.12.2019