Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetet gav behörighet för chefsjobb

Öppna universitetet gav behörighet för chefsjobb

Biblioteks- och kulturchef Mervi Appel studerar gärna vid sidan av jobbet.

Mervi Appel

Mervi Appel är biblioteks- och kulturchef i Jomala på Åland sedan slutet av mars i år. Vid sidan av sitt nya arbete studerar hon informationsvetenskap vid Åbo Akademis öppna universitet – grunderna i informationsvetenskap, 15 studiepoäng, var en förutsättning för att få jobbet.

– Jag har jobbat länge inom kulturförvaltning på Åland, både för landskapsregeringen och Mariehamns stad. Min tidigare erfarenhet från bibliotekssidan har jag fått genom mina tio år som projektledare och kultursekreterare i Mariehamns kulturförvaltning, där biblioteket ingick. Då hade vi tätt samarbete och många litterära projekt men jag har aldrig jobbat som bibliotekarie.

Appel är i grunden filosofie magister och konstvetare, hon har studerat konsthistoria och kulturhistoria, samt en del språk, både vid Åbo universitet och Åbo Akademi.

– I våras hakade jag på Öppna universitetets kurs i informationsledning, nu har jag egentligen redan nästan jobbat ihop de 15 studiepoäng som var det formella kravet för mitt jobb men jag kommer att fortsätta studera informationsvetenskap, det är väldigt intressant och nyttigt, säger Appel.

I kursen informationsledning har hon fått lära sig om informationssökningsstrategier, samhällets processer, om hur organisationer i företagsvärlden eller inom offentliga sektorn kan skapa mervärde med information och också vilka utmaningar man kan vänta i framtiden.

– Biblioteket i Jomala är ett kommunbibliotek men också ett skolbibliotek, det innebär att vi ska serva många olika grupper på olika sätt. Tänk till exempel på barn och unga, hur mycket stimuli de får från olika medier i olika kanaler, det är inte lätt att fokusera och förstå vad som är viktigt. Här kan biblioteken hänvisa till pålitliga källor och påminna om att var och en ska tänka själv. Vi kan försöka motarbeta fenomenet ”fake news”. Jag tror att biblioteken överlag har en viktig roll i digitaliseringen, bland annat måste vi fundera på hur vi rent praktiskt kan tillämpa den och stötta den vanliga medborgaren att hantera den, säger Appel.

Studierna hjälper henne att hålla sig ajour med samhällsutvecklingen och öppnar ögonen för möjliga nya samarbetsparter och utvecklingsmål. Hon har lärt sig en hel del om att samla och filtrera information och också om integritetsfrågor.

– Det är bra att utmana sig själv att tänka om och analysera fenomen ur olika vinklar. I studierna har vi ofta par- eller gruppdiskussioner och -arbeten. Det ger väldigt mycket, tack vare att alla har så olika bakgrund och jobbar med olika saker, man får mycket ut av diskussionerna.

– Det är ett fint sätt att lära känna sina studiekompisar, man frågar inte så mycket om varandra utan lär känna varandra genom fakta och uppgifter man delar. Det är intressant.

Det mesta av studierna sker över nätet, men i januari ska gruppen ha en närstudiedag i Åbo.

Det är egentligen första gången som Appel studerar på distans, trots att hon har studerat en hel del också utöver sin egentliga examen.

– För några år sedan studerade jag grunderna i juridik vid Öppna högskolan på Åland, men det var närstudier. En gång tidigare har jag försökt göra en kurs över nätet men det systemet var så svårt att använda rent tekniskt så jag gav upp. Nu var jag verkligen positivt överraskad över hur smidigt Moodle-verktyget fungerar. Kurserna har i regel varit väldigt bra designade och logiskt uppbyggda, så det har varit lätt att förstå var materialet finns och var man lämnar in. Det är också bra att man kan kolla på power point-presentationer och lyssna på föreläsningar när det passar en själv. Någon enstaka gång har jag varit tvungen att fråga hur det riktigt är tänkt att man ska göra med uppgiften, säger Appel.

Skulle du rekommendera studier vid Öppna universitetet åt andra?

– Faktiskt rekommenderar jag det varmt. Välj ett ämne som intresserar dig, som du kan ha konkret nytta av, då känns det särskilt givande. Studier i informationsvetenskap rekommenderar jag åt till exempel journalister och andra som jobbar med samhällsfenomen, åt någon som tänker forska eller som håller på med olika utredningar i sitt jobb. Den här utbildningen ger verktyg för det.

Hur får du jobb, studier och övrigt liv att gå ihop?

– Jag tycker jag hittat en bra rytm, jag försöker sätta mig in i materialet och göra uppgifterna tidigt under veckan kvällstid. Deadline är oftast följande måndag. Alltid går det inte att göra uppgifterna på vardagskvällarna då får man stiga upp klockan åtta på lördag och söndag för att göra uppgifterna klara. Varje vecka är det inte heller lika mycket arbete med studierna. Vid behov kan man få lite uppskov och komplettera uppgifter om man inte hunnit till en deadline, ibland är det ju svårt om man har en arbetsresa eller något stort projekt eller evenemang att ordna på jobbet. Det är bra att det finns en viss flexibilitet.

– Man måste ha självdisciplin. Och jag tycker faktiskt att den här utbildningen är så intressant och givande att jag gärna jobbar lite extra för det här.

Anmälningen till vårens kurser vid Åbo Akademis öppna universitet är öppen, kolla in kursutbudet på: abo.fi/opu

Text: Mia Henriksson

Uppdaterad 11.12.2019