Skriv här det du söker efter!

Lev och lär i alla åldrar

Dagens pensionärer är friskare och lever längre än någonsin tidigare, men allt fler krav på ny kunskap hos den äldre generationen ställs. För att hänga med i samhällsutvecklingen behöver man uppdatera sig och sitt kunnande kontinuerligt. Projektet Lev och lär – oppia ikä kaikki – live and learn tar fasta på allt detta, och mycket mer.

– Idén till projektet kom från Hötorgscentret i Jakobstad. Vi blev kontaktade och började planera för hur man kunde stöda äldres livslånga lärande, berättar fortbildningsplanerare Carina Gädda vid Centret för livslångt lärande vid Yrkeshögskolan Novia.

Redan i ett tidigt skede involverades även representanter från Äldrerådet i Jakobstad. Syftet med samarbetet är att bygga upp ett nätverk med avsikt att främja äldres friska hemmaboende, stöda delaktighet och sociala relationer, minska känslan av ensamhet samt stöda äldres kunskapsbehov i nya livssituationer och bidra till en aktiv region.

Interaktivt på två språk

Inom projektet strävar man efter att skapa anpassade, tvåspråkiga studier för seniorer. De förändrade livsförhållandena för seniorer i dagens samhälle kräver ny kunskap, som Gädda säger att projektet hoppas kunna bidra med.

– Vi arbetar mycket med att skapa nätverk och planera nya koncept. I detta ingår seminarier och workshops som behandlar olika temata så som läkemedel, välfärdsteknologi och juridik, som kan vara relevant för äldre, förklarar hon.

Matti Dahlbacka

Lev och lär utvärderas och analyseras kontinuerligt under processens gång, i samråd med de äldre. I oktober inledde projektet med en eftermiddag med föreläsningar och musik. En som deltog under kvällen var Matti Dahlbacka, även känd som Finlands äldsta nybakade student. Dahlbacka fick den vita mössan vid Jakobstads Gymnasium i maj i år, vid en ålder av 82 år. Hans närmaste framtidsplaner är att fortsätta studera vid Öppna universitetet och Öppna yrkeshögskolan. Förutom att minnet kan svika honom ibland och att det har varit en utmaning att använda datorn för digitala kurser trivs Dahlbacka utomordentligt med studierna. En grundkurs i hebreiska i form av webinarier på datorn är vad som står på hans agenda för närvarande.

Maria Holmberg

Uppdaterad 10.12.2018