Skriv här det du söker efter!

Stig in tar ytterligare ett steg

Stig in tar ytterligare ett steg

Integrationsprojektet Stig in! Astu sisään! Come in! får en fortsättning i projektet Born to be included, som har fokus på nyanlända barn och ungdomar.

FN:s barnkonvention fyllde 30 år ifjol och i samma veva höll man på att avsluta integrationsprojektet Stig in. En av projektgruppens medlemmar lyfte då fram kungstanken ”Barns rättigheter är vuxnas skyldigheter”. Tanken utvecklades gemensamt i gruppen och resulterade i projektet Stig in 2 – Born to be included.

Stig in pågick 2017–2020 och var på många sätt ett väldigt lyckat projekt. Man uppfyllde det ambitiösa löftet till finansiären Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF, att arrangera tjugo tvådagarskonferenser runt om i Finland kring temat integration. Till varje konferens hämtade man forskning och expertis från utlandet för att lära sig om erfarenheter där inkludering verkligen lyckats.

Projektledare Linda Ahlbäck och projektkoordinator i Åboland Carina Gräsbeck är båda mycket nöjda med resultatet.

–  Deltagarantalet i konferenserna överskred målsättningen flerfalt och bara det att till exempel socialarbetare i sin hektiska vardag ger sig tid att komma på nytt till en konferens är ju ett gott betyg för innehållet, säger Gräsbeck.

– Stig in var ett projekt där vi helt klart märkte att det vi gjorde kom till nytta. Vi svarade på ett behov och kunde erbjuda information, nätverk och kunnande kring viktiga teman, dessutom gratis för dem som deltog, säger Ahlbäck.

Människor samlade kring bord för diskussioner.
Stig in-projektet ordnade tjugo konferenser om integration. Den här bilden är från januari 2018 då man i samarbete med Grankulla stad samlades kring temat ”Föreningar och civilsamhället är nyckeln till inkludering av nyanlända flyktingar och invandrare”.

De goda resultaten och den välfungerande projektorganisationen gav blodad tand, man ville fortsätta jobba med samma teman.

– Stig in var ett mer övergripande projekt, nu ville vi fördjupa oss i något visst område, och genom att barnkonventionen var på tapeten just då kläcktes idén att nästa projekt har fokus på nyanlända barn med flyktingbakgrund, säger Gräsbeck.

Stig in 2 – Born to be included inleddes nu i september 2020. Projektet arbetar utgående från tre utvecklingsprocesser 1) stöda föräldraskap genom att introducera och pilotera den danska metoden MindSpring, 2) utveckla kunnandet i skola, dagvård och fritidsverksamhet om flyktingbarn med posttraumatiskt stressyndrom, samt 3) kartlägga dolda systemiska orättvisor inom grundläggande utbildning, för att bidra till att dessa orättvisor kan åtgärdas.

– Många som jobbar med personer med flyktingbakgrund kommer i kontakt med traumatiserade barn och inte alls alla har kunskapen hur man ska hantera dessa trauman. Vi borde lära oss att förstå vad det betyder när någon inte kan koncentrera sig på lektionen, till exempel, eller att en annan aldrig syns eller hörs. Ofta avfärdar man det med att det handlar om ”stökiga pojkar” eller att någon bara är blyg, men det kan handla om trauman som i förlängningen försvårar integrationen, säger Gräsbeck.

I projektets åtgärder ingår också att arrangera tre nationella konferenser. Utformningen av dessa är på grund av coronapandemin ännu oklar, åtminstone den första konferensen som projektet siktar på att arrangera i januari 2021, genomförs troligen helt virtuellt.

– MindSpring-metoden är intressant och ny i Finland. Den går ut på att flyktingar som varit här så länge att de lärt sig språket och hur saker och ting fungerar, blir en slags guider för sina landsmän. Det är så mycket lättare att sätta sig in i deras situation om man har liknande bakgrund och liknande utmaningar, säger Ahlbäck.

Metoden går ut på att invandrare går en kort utbildning inom MindSpring-metoden och får sedan leda föräldra-, barn- eller ungdomsgrupper. Det ordnas cirka tio träffar med gruppen, med olika upplägg och teman varje gång och med på träffen är alltid en medtränare som är en professionell inom social- och hälsovård, en flyktingkoordinator eller liknande.

 

Fakta: Stig in 2 – Born to be included

Projekttid: 1.9.2020–31.7.2022.
Projektägare: Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande
Övriga projektparter: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Folkhälsan Utbildning AB, Föreningen Luckan rf.

Samarbetsparter: Nordens välfärdscenter, Nuorisojärjestö Mahdin Nuoret, Mannerheims barnskyddsförbund, CEREN The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, Korsholms kommun, Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi, Helsingfors stad, Svenska.fi, Åbo stad och NTM-centraler i Nyland/Österbotten och Egentliga Finland.

Budget: 400 000 euro.

Finansiärer: Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF och Svenska kulturfonden.

Stig in-projektens webbplats.

 

Text: Mia Henriksson

Uppdaterad 11.11.2021