Skriv här det du söker efter!

Om självhushållning och farmaci i Öpubloggen

Om självhushållning och farmaci i Öpubloggen

Senast du i butiken kollade att osten är inhemsk, när du tittade på Bonde söker fru eller när du petade ner några morotsfrön i odlingslådan på gården – tänkte du på att du är trendig!? Det är inne med mat, att fundera på hur den produceras och distribueras och att odla själv för att få känslan av att man vet vad man äter.

Matproduktion och miljöhänsyn är inga lätta frågor – sällan finns det ett entydigt svar på vad som är rätt eller fel för den som vill leva hållbart. Varje dag står vi inför en mängd olika val. Vad ska vi äta, vem har odlat, hur är det transporterat? Vad ska jag tycka om kalhyggen? Borde jag minska på bilkörandet? Är mindfulness faktiskt värt att lära sig, jag skulle verkligen inte ha tid?

De flesta av oss är överens om att det är viktigt att ta fram hållbara lösningar, i vardagen och i samhället i stort – men vilken är den bästa lösningen? Dragkampen hållbara lösningar handlar mycket om vad man har för föreställningar om framtiden och hur man vill eller tror att framtiden ska se ut.

På kursen Mat, miljö och livsstilsval övar man sig helt konkret på att prova på en förändring i vardagen eller sina värderingar och tar sedan steget tillbaka och analyserar hållbarhet och livsstilsval ur olika synvinklar. Kursen arrangeras av Öppna universitetet, den går på distans och inleds 5.10.2020. Öppna universitetets kurser är till för alla intresserade, man behöver inte vara inskriven vid universitetet. Läs en intervju med Mat, miljö och livsstilsval-kursens lärare Andreas Backa i Öpubloggen.

 

Bild på Sarah Lilius.
Sarah Lilius

I Öpubloggen kan du också läsa om Sarah Lilius, som utexaminerades som farmaceut för ett par år sedan. Hon berättar om farmaceutens vardag och arbete och om varför hon valde att bli farmaceut.

Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder flera kurser i farmaci under detta läsår och numera finns det också en så kallad Öpuled i farmaci. Öpuleden, det vill säga Öppna universitetsleden, är en alternativ ansökningsväg till universitetet. Via Öpuleden, kan man läsa universitetskurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Med de avklarade kurserna kan man sedan ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi och få kurserna till godo inom sin examen.

En intervju med Sarah Lilius och mera information om Öpuleden finns i Öpubloggen.

 

Text: Mia Henriksson

Uppdaterad 21.9.2020