Skriv här det du söker efter!

Redan trött av arbetandet? Fäst uppmärksamhet vid återhämtningen

Redan trött av arbetandet? Fäst uppmärksamhet vid återhämtningen

 

Det lönar sig att dagligen göra små gärningar för en god återhämtning. Metoder för bättre återhämtning utvecklas i projektet ”Bra, bättre, produktiv”.

Det lönar sig att ta hand om sin återhämtning, eftersom den underlättar arbetet. När du låter kroppen och sinnet vila fungerar minnet och det kreativa tänkandet bättre, samtidigt är det lättare att lära sig nya saker och utvecklas i arbetet. Eftersom återhämtningen ökar välmående i arbetet, lönar det sig också för ledningen att ta den i beaktande – genom att stöda välmåendet ökar företagets produktivitet.

Hur återhämta sig under arbetsdagen?

Du kan undersöka din återhämtning och belastning med hjälp av en livsstilsanalys. En analys av hjärtfrekvensvariabiliteten – det vill säga variationen i tid mellan på varandra följande hjärtslag – kan berätta vad som ökar och vad som minskar vardagens belastning. Arbetsuppgifter, hobbyn och nattsömnen får en ny betydelse när man betraktar dem ur ett återhämtningsperspektiv.

Arbetet till exempel är inte enbart ett belastande element. Mätningen kan till och med visa att vissa arbetsuppgifter kan befrämja återhämtningen under arbetsdagen. Dessa är till exempel rutinuppgifter där den egna tysta kunskapen kommer i användning. Likaså arbete som görs tillsammans med en god arbetskamrat, eller en uppgift där du faktiskt fördjupar dig i ditt arbete kan också vara saker som är återhämtande. Glöm ändå inte pauser, eftersom också de kan stöda återhämtningen under dagen.

Ledarskapsstilen har betydelse

På arbetsplatsen som helhet kan återhämtning stödas via ledarskapet. Arbetsdesignen, så som flexibla arbetstider och olika sätt att arbeta kan hindra överbelastning.

Om det för arbetstagaren är svårt att passa ihop arbete och familjeliv, hjälper flexibilitet i arbetstider. Till exempel deltidsarbete eller flexibel arbetstid ger arbetstagaren en möjlighet att påverka den egna arbetstiden. Om utmaningen är en högljudd arbetsplats, där arbetet ofta avbryts, kan man öka arbetsvälmående med att erbjuda möjligheten att tidvis kunna arbeta till exempel hemifrån.

Projekt utvecklar metoder för återhämtning

Metoder för bättre återhämtning utvecklas i projektet ”Bra, bättre, produktiv”. Projektet stöder välmående i arbetet för 55 år fyllda arbetstagare i mikro-, små- och medelstora företag i Egentliga Finland. Projektets målsättningar är bland annat: att förbättra arbetsvälmåendet hos 55+ anställda, både företagare och arbetstagare, att förbättra arbetstagares mentala resurser och förmåga att bemästra förändringar i arbetslivet, att utveckla företagens arbets- och ledarskapskultur, att utveckla företagens arbets- och ledarskapskultur och att hitta metoder för att överföra tyst kunskap och förlänga arbetskarriärer.

Centret för livslångt lärande (CLL) deltar i projektet tillsammans med Åbo yrkeshögskola och Åbo universitet. Det finns ännu möjligheter att komma med i projektet. Läs mera på: https://patu.turkuamk.fi/sv/200-2/

 

Text: Eeva Pentikäinen. Översättning till svenska: Pekka Tenhonen

Uppdaterad 16.9.2019