Skriv här det du söker efter!

Ledare: CLL jubilerar och blickar framåt

Ledare: CLL jubilerar och blickar framåt

Torbjörn Sandén
Torbjörn Sandén

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia firar 10-årsjubileum. Den 1 augusti 2019 har det nämligen gått exakt 10 år sen centret officiellt inledde sin verksamhet. Jubileet i augusti firades med personaldagar och en vandring längs en liten bit av den nyligen öppnade 1200 km långa pilgrimsleden St Olav Waterway – ett CLL-projekt som redan nått internationell ryktbarhet.

Tillkomsten av CLL försiggicks, som sig bör, av utredningar, arbetsgrupper och förhandling. Bakgrunden var i korthet följande:  I augusti 2007 tillsatte rektorerna för Åbo Akademi och Novia en arbetsgrupp med uppgift att granska förutsättningarna för en ”strukturell utveckling inom vuxenutbildningen” mellan Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Hangö sommaruniversitet. Marknaden inom vuxenutbildningen i Svenskfinland bedömdes som begränsad. Flera konkurrerande fortbildningscentraler med överlappande verksamhets antogs vara hämmande för en, på längre sikt, gynnsam verksamhetsutveckling. Under hösten 2008 och våren 2009 hölls informationsmöten för enheternas personal.  Många hade åsikter. ”Gärna samarbete, men ingen samgång” var den devis som många initialt slöt upp kring. Vuxenutbildningen på Novia, som vid tidpunkten för samgången hade stabil finansiering, var förståeligt mer tveksam till nyttan med en samgång. Trots en del tveksamheter var också många eniga om att en samordning var den enda och rätta vägen att gå framåt. I mars 2009 godkände styrelserna för Novia och Åbo Akademi instruktionen för det nya centret. På dåvarande förvaltningsdirektören Roger Broos initiativ fick den nya enheten namnet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia, i kortform CLL. I ett separat avtal knöts samtidigt Hangö sommaruni närmare CLL. Professor Ulrika Wolf-Knuts blev centrets första direktionsordförande och FD Paula Lindroos centrets första direktör. År 2015 anknöts även Språkcentret vid Åbo Akademi till CLL.

Med tio år på nacken är CLL idag en dynamisk och växande organisation med tentaklerna ute i hela Svenskfinland. Vi analyserar aktivt omvärlden och initierar nya projekt. Samarbetet med andra finländska universitet, högskolor, privata, offentliga och tredje sektorn  är omfattande. CLL avser de närmaste åren att ytterligare stärka sin roll som en betydelsefull länk mellan ÅA/Novia och det omkringliggande samhället. Hållbarhetsaspekter är något som CLL vill väva in i all sin verksamhet. Högskolevärlden har idag ett särskilt ansvar när det gäller att tillgodose arbetslivet med den yrkeskompetens som framtiden förutsätter. Kraven på livslångt, kontinuerligt lärande kommer att ytterligare öka behovet av flexibla innovativa lärandemiljöer. CLL med sin mångvetenskapliga verksamhet och sitt breda kontaktnät är i en ypperlig position att bidra och medverka i denna utveckling.

Torbjörn Sandén
Direktör

Uppdaterad 16.9.2019