Skriv här det du söker efter!

Läkemedelsrecept av sjukskötare

Sedan februari i år går ett drygt tjugotal sjukskötare, legitimerade hälsovårdare och barnmorskor en utbildning som ska resultera i rättigheten att förskriva recept av vissa läkemedel, så kallad begränsad förskrivningsrätt. Utbildningen ”Sjukskötarens förskrivningsrätt” är en fortbildningshelhet på 45 studiepoäng som ordnas av CLL/Yrkeshögskolan Novia i samarbete med Vaasan Ammattikorkeakoulu. Ledande överskötare Arja Tuomaala vid Vasa stad har varit med och organiserat utbildningen, och hon är mycket positiv till förskrivningsrätten för sjukskötare.

– Det här underlättar för alla. För patienterna blir det kortare väntetid på receptläkemedel och läkarna kan koncentrera sig på mer krävande sjukdomsfall. Skötarna i sin tur får mer utmanande arbetsuppgifter, säger Tuomaala.

Begränsad förskrivningsrätt på två språk

Konkret innebär förskrivningsrätten att skötarna får förnya gamla recept och skriva ut vissa nya, till exempel recept på ögondroppar och läkemedel för infektioner. Förskrivningsrätten baserar sig på en lag som har trätt i kraft 2010 och som redan praktiseras på olika håll i landet. I Vasanejden ordnas utbildningen för första gången som ett samarbete mellan den finska och den svenska yrkeshögskolan, och utbildningen består av ungefär hälften finskspråkiga, hälften svenskspråkiga deltagare. Samtliga har sökt och genomgått en urvalsprocess för att bli antagna, och varje deltagare har en ansvarig läkare som handledare under utbildningens gång.

Tillämpning i praktiken

Systemet är accepterat och lagen om begränsad förskrivningsrätt är i kraft, men i praktiken krävs lite tid att anpassa sig – både för läkarkåren och för skötarna, tror Tuomaala.

– Man måste måna om att rättigheten faktiskt tillämpas ute på fältet också, så att den dagliga verksamheten inte rullar på i samma banor som förut med att läkarna alltid skriver alla recept, utan att skötarna faktiskt ges möjlighet att tillämpa sitt kunnande i praktiken, säger hon.

Kursdeltagarna avslutar utbildningen i maj 2019 och får efter avklarad utbildningshelhet förskrivningsrätt för vissa läkemedel.

Maria Holmberg

Uppdaterad 26.9.2018