Skriv här det du söker efter!

BUP – nätverket med anor och framtidstro

BUP1
FN:s globala mål för hållbar utveckling och BUP:s verksamhet går hand i hand. (Foto: Cecilia Lundberg)

Är du intresserad av nya kontakter? Internationella kurser? Hållbarhetsfrågor både inom lärande och inom utvecklingsprojekt? Baltic University Programme (BUP) innehåller allt detta plus mycket mer.

Ett av de största universitetsnätverken

BUP (https://www.balticuniv.uu.se/) har funnits i närmare 30 år och är ett av de största universitetsnätverken globalt sett. Fokusområden är hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati i Östersjöregionen, frågeställningar som ständigt är aktuella. Dessutom något som kontinuerligt behöver uppdateras och utvecklas, speciellt då dessa områden kombineras med kurs- och projektverksamhet. Åbo Akademi har varit med från start och är ett av tre så kallade associerade sekretariat inom nätverket. De övriga två finns i Hamburg och Lodz. ÅA ansvarar för lärande och kompetens, Hamburg för forskning och utveckling och Lodz för nätverk. Huvudkoordinator är Uppsala universitet. Totalt är över 200 universitet och institutioner inom högre utbildning anslutna till BUP. Det betyder fjorton länder inom Östersjöregionen.

Bokstavlig flaggskeppskurs

Under de senaste åren har verksamheten delats upp genom presidieperioder på ett halvt år i taget. På så vis sprids aktiviteterna geografiskt och diversiteten ökar också innehållsmässigt. BUP ordnar årligen kurser för studenter, doktorander och universitetslärare. För deltagare från medlemsuniversiteten är deltagandet avgiftsfritt. Övriga betalar för sig, i den mån de ryms med. Vanligen är intresset stort och folk från medlemshögskolorna konkurrerar om platserna.

Den bokstavliga flaggskeppskursen heter SAIL – Sustainability Applied in International Learning. Kursen har både en upplaga för studenter och en för deras lärare. Båda är lika populära. Det handlar om att en teoretisk del kring hållbar utveckling med föreläsningar, workshopar och presentationer. Men minst lika betydelsefull är samarbetet kring att bo och arbeta praktiskt tillsammans. Alla lever tätt inpå varandra ombord på ett segelfartyg under en till två veckors tid. Denna sommar seglade lärarnas SAIL från Göteborg till Sunderland i Storbritannien. Studenterna har precis avslutat årets seglats med rutten Szczecin i Polen, via Gotland och Visby, till Stavanger i södra Norge.

Sinikka Suomalainen, Paula Lindroos och Cecilia Lundberg är BUP:s ansikten vid ÅA och Finland. (Foto: Ann-Sofie Leppänen)

Konkret förändringsprojekt

BUP-teamet vid ÅA kommer detta läsår att för andra året i rad vara huvudansvarig för lärarkursen Education for Sustainable Development in Higher Education. Utbildningen består av en elektronisk del med uppgifter på nätet och två gemensamma workshopar. Fokus ligger på lärandet och lärmetoder i kombination med hållbar utveckling. Kursens kärna är ett förändringsprojekt. Alla deltagare ska individuellt eller i mindre grupper planera – och om möjligt genomföra – hur en befintlig kurs eller studieprogram bättre kan anpassas efter FN:s globala mål för en hållbar utveckling (http://www.globalamalen.se/). Årets kurs har 30 deltagare från nio länder. Nätdelen har precis öppnat och i slutet av oktober hålls den första workshopen i Polen.

Ramverk för vetenskap och strategier kring katastrofer

Till BUP hör också medverkan i internationell projektverksamhet. För BUP-Finland och ÅA:s del innebär detta för närvarande partnerskap i EU-projekten Baltic Science Network och Cascade. Baltic Science Network är treårigt och avslutas i början av 2019. Det är delstaten Hamburg som är huvudpart. Målsättningen är att utveckla och förverkliga ett ramverk för vetenskap på Östersjönivå inom EU. Projektet Cascade har precis fått grönt ljus och kommer att inledas 2019. Det handlar om strategier kring katastrofer och risker som en följd av klimatförändringar. Fokus är urbana områden i Östersjöregionen. Det tvååriga projektet koordineras av Egentliga Finlands räddningscentral.

Större synlighet för BUP

Summa sumarum har Baltic University Programme ett gott rykte och ett stort nätverk. Strävan inom BUP Finland och ÅA är ändå att ytterligare kunna öka synligheten. Inte minst inom den egna sfären på ÅA. Webbsidan www.bup.fi är därför under förnyelse och tanken är att under våren 2019 inleda ett samarbete med ÅA:s handelshögskola och ämnet internationell marknadsföring. Syftet är att använda BUP som ett case i en marknadsföringskurs där studenterna synar verksamheten i grunden och kommer med förslag på nya idéer och ökad synlighet.

Cecilia Lundberg

Uppdaterad 26.9.2018