Skriv här det du söker efter!

Språkcentrets lärare rosades av Åbo Akademis studenter

Språkcentrets lärare rosades av Åbo Akademis studenter

Åbo Akademis Studentkår delar traditionsenligt ut rosor till personer i Åbo Akademis personal som har gjort ett gott arbete och som studenterna speciellt vill uppmärksamma.

Av femton rosor gick tre till Språkcentret, där universitetslärare i svenska Bodil Haagensen, universitetslärare i tyska Daniela Mattsson och universitetslärare i spanska Marjaana Laaksonen rosades.

I studentkårens kampanj Ros istället för ris får de studerande nominera vilka i personalen de vill ge särskilt beröm. Nomineringen görs med en motivering och enligt studentkårens styrelseordförande Matias Martelin satte man vid valet stor vikt på faktorer som hjälpsamhet, empati och problemlösning.

Studentkåren fick in cirka 60 nomineringar, av vilka 15 valdes. Språkcentret vid Åbo Akademi är en del av Centret för livslångt lärande.

Här följer en lista på alla femton som rosades vid Åbo Akademi:

Anais Duong-Pedica, doktorand, genusvetenskap

Birgitta Wahlberg, universitetslärare, offentlig rätt

Bodil Haagensen, universitetslärare, svenska

Carl Myrberg, idrottsinstruktör, Campussport

Conny Sjöqvist, forskardoktor, miljö- och marinbiologi

Daniela Mattsson, universitetslärare, tyska

Jan-Erik Lönnqvist, universitetslärare, organisk kemi

Katie Mills, koordinator, internationella ärenden

Luigia Petre, akademilektor, datavetenskap

Marja Lindberg, universitetslärare, socialpolitik

Marjaana Laaksonen, universitetslärare, spanska

Marianne Källström, universitetslärare, psykologi

Monica Nylund, studierådgivare, samhällsvetenskaper, Åbo

Roland Nylund, överexpeditionsmästare, Academill

Viveca Lyberg Åhlander, professor, logopedi

Åbo Akademis Studentkår delar ut rosorna under hösten på grund av det rådande läget.

Uppdaterad 7.5.2020