Skriv här det du söker efter!

Bli en bättre ledare på ledarskapsutbildning vid Öppna universitetet i höst

Bli en bättre ledare på ledarskapsutbildning vid Öppna universitetet i höst

En god ledare är en tusenkonstnär som behöver kunna lite av det mesta – ekonomi, lagstiftning, psykologi och förvaltning, för att nämna några områden. En tusenkonstnär blir heller aldrig färdig, utan tränar ständigt för att upprätthålla och utveckla sitt kunnande.

Under läsåret 2020–2021 har du möjlighet att utveckla dig själv och bli en bättre ledare. Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder två ledarskapsmoduler med olika fokus: Ledarskap inom social- och hälsovårdssektorn, samt Förändringsledarskap. Gemensamt för båda modulerna är att de går helt och hållet på nätet. Du kan alltså ta del av utbildningen var än du bor, och du kan studera vid sidan av jobbet, eftersom du själv kan välja vilken tid på dygnet du studerar. En annan gemensam nämnare är att ledarskapsmodulerna erbjuds väldigt förmånligt, vid Öppna universitetet studerar du för 50 euro per termin. En ledarskapsmodul är planerad att utföras på ett år. Modulerna omfattar vardera 25 studiepoäng, plus 5 valbara studiepoäng.

Modulen Ledarskap inom social- och hälsovård riktar sig till dig som har en utbildning inom social- och hälsovård, endera om du siktar på en förmansposition, eller också länge jobbat som förman och vill fräscha upp dina kunskaper.

– Ett förmanskap är allt mer krävande. Som förman måste man till exempel greppa lagstiftningen inom social- och hälsovården på ett helt annat sätt, än när man jobbar på fältet. Oftast har man också någon form av budgetansvar.

Det säger utbildningsplanerare vid Öppna universitetet Anna Toivonen, som själv har flerårig arbetserfarenhet inom social- och hälsovården. Hon är en av planerarna bakom ledarskapsmodulerna och utlovar ett grundpaket med personalledarskap, budgetering, att förstå organisationer, samt lagstiftning.

– Jobben inom social- och hälsovården är psykosocialt belastande, därför är det särskilt viktigt att förmannen klarar av att stöda sin personal genom god kommunikation och genom att kunna bemöta de många olika slags människotyper som finns i personalen, säger Toivonen.

Den andra modulen, Förändringsledarskap, riktar sig oberoende av bransch till den som har erfarenhet av ledarskap, eller till den som just blivit förman och har behov av att hantera förändring.

– Situationen på arbetsplatser ändrar allt snabbare, vi byter jobb oftare, världssituationen förändras, digiskutt sker över en natt och organisationer spjälkas, fusioneras och omformas. Då behöver vi verktyg för att förstå hur och varför medarbetare reagerar, en förmåga att förutse hur förändringar påverkar oss och hur vi ska hantera detta.

I Förändringsledarskapsmodulen ingår bland annat kurser i organisationspsykologi, hållbarhet, change management och grunder i utvecklingspsykologi och personlighet.

– Det är viktigt att som chef känna och förstå sina medarbetare och motivera dem så att vardagen på arbetet känns meningsfull, och särskilt vid förändring krävs förmågan att kommunicera på ett begripligt sätt.

Studierna inom ledarskapsmodulerna kör igång i augusti. Mera information om innehållet kommer inom kort att publiceras på Öppna universitetets webbplats, som finns bakom länken www.abo.fi/opu.

Uppdaterad 12.5.2020