Skriv här det du söker efter!

SciCruise 2019 fyllde Östersjön med vetenskap och teknik

SciCruise 2019 fyllde Östersjön med vetenskap och teknik

Genom spelet lär man sig om olika ämnens ursprung och kretslopp.

Cirka 600 barn och unga från Finland och Sverige deltog i vetenskaps- och teknologifestivalen SciCruise ombord på Viking Grace under ett dygn i mitten av april. Med lärare och andra vuxna medräknade var deltagarantalet hela 800 personer.

Temat för kryssningen var ”Östersjön, vetenskap och teknologi”.

– Det var verkligen fin stämning och program för alla åldrar från förskola till andra stadiet.

Det säger Ann-Catherine Henriksson vid Skolresurs och LUMA-center Åbo Akademi, som bidrog med program på kryssningen. Tillsammans med kollegan Tove Jansén höll hon en funktionell, aktiverande workshop i form av ett spel där man funderade på olika ämnens ursprung och kretslopp; vattnets, kolets, fotosyntesen…

– Det var roligt att se hur deltagarna löste problem tillsammans på finska, svenska och engelska. De hjälptes åt ifall språket för någon inte räckte till. På det sättet uppstod en synergieffekt också i och med flerspråkigheten, säger Henriksson.

Så här funkar statisk elektricitet. Demonstratören är en dansk studerande som deltog i den internationella vetenskapsshowen EuroScienceFun.

SciCruise erbjöd mångsidiga vetenskapliga och tekniska verkstäder, utställningar, föreläsningar och tävlingar för deltagarna. Bland annat handlade det om robotik, 3D-ritande, Östersjöns tillstånd, ekosystem och miljö.

Utöver Skolresurs och LUMA-center Åbo Akademi deltog forskare från Åbo Akademi, bland annat Anna Törnroos som föreläste om Östersjöns djur och människor och Johan Lindén som höll en fysikbaserad show.

SciCruise-kryssningen var samtidigt Sydvästrafinlands regionala StarT-festival där skolgrupper och andra team kan presentera vetenskapliga projekt de utfört under vintern. Första pris bland skolgrupperna gick till Höjdens skola i Tenala.

SciCruise arrangerades nu för andra gången, den 15–16 april 2019 av Lounais-Suomen LUMA-keskus, LUMA-center Åbo Akademi/Skolresurs, samt Uppsala universitet.

Mia Henriksson

Bilder: Tove Jansén och Ann-Catherine Henriksson

Uppdaterad 30.4.2019