Skriv här det du söker efter!

Intuitionen gjorde Kristiina till ambassadör

Intuitionen gjorde Kristiina till ambassadör

Kristiina Raunio
Kristiina Rainio

CLL har utbildat 35 nya ambassadörer för Skärgårdshavets biosfärområde.

– Det var intuitivt. Genast när jag läste om utbildningen, jag tror det var en artikel i ÅU, så visste jag att den ska jag gå! Jag visste inte så mycket om biosfärområdet från förr men jag visste att det handlar om hållbarhet och skärgården, två saker som är viktiga för mig.

Kristiina Rainio i Houtskär har gått utbildningen till biosfärambassadör. Den ordnades under vintern och våren 2018–2019 och avslutades med en gemensam båtutfärd den 11 maj. 35 personer deltog i utbildningen som bestod av fem träffar med olika teman. Bland annat fick man veta mera om biosfärområden och hållbarhet, design thinking, vad som gör Skärgårdshavet unikt, och storytelling.

Inför avslutningsutfärden fick alla deltagare som hemläxa att fundera på hur man själv vill vara verksam som biosfärambassadör och vilken kunskap man besitter att dela med sig av?

– Nu börjar vi komma till kärnan. Det här hade jag gärna diskuterat mera under utbildningen tillsammans med de andra deltagarna. Jag skulle också ha velat veta mera om vad som görs i andra biosfärområden i världen. Vi har kanske inte nått det djup som jag hade önskat, men det är ofta så när någonting ordnas för första gången. Jag är glad att ha gått utbildningen och hoppas att det blir en nästa gång, säger Rainio.

Skärgårdshavets biosfärområde är ett av två i Finland, det andra finns i Norra Karelen, och det finns dessutom långtgående planer på att inrätta ett biosfärområde kring Päijänne. I hela världen finns det 686 biosfärområden i 122 länder.

Utbildningen till biosfärambassadör arrangerades av Skärgårdshavets biosfärområde tillsammans med Centret för livslångt lärande. Den riktade sig till lokala företagare, guider, föreningsaktiva eller andra intresserade. Tanken var att man genom att lära sig mera om biosfärområdet får verktyg som också kan vara till nytta i den egna verksamheten. Till exempel inom turistnäringen kan man möta utländska turister som känner till begreppet biosfärområde men inte vet att de befinner sig i ett då de besöker Åbolands skärgård.

– Det är lite svårt att greppa vad ett biosfärområde egentligen är. Fortfarande, om jag skulle bli stannad på gatan och ombedd att på tre minuter förklara begreppet biosfärområde, så skulle jag nog få harkla mig lite och fundera. Det är kanske via exempel jag skulle ta mig an det. Men jag är ambassadör nu, och jag känner faktiskt att jag har ett ansvar att kunna förklara och aktivt lyfta fram biosfärområdets verksamhet, säger Rainio.

Skärgårdshavets biosfärområde jobbar för ett hållbart samhälle. Huvudmålet är att hitta hållbara sätt att bo och verka i skärgården och på så sätt främja en positiv skärgårdsutveckling och ett renare hav.

– Jag är inflyttad i Houtskär och har inte mitt jobb i skärgården, så jag kan inte så som till exempel en bonde i sitt arbete ta hand om kulturlandskapet och på det sättet verka för biosfärområdet. Men jag kommer att betona hållbarheten i alla sammanhang där jag rör mig. I grunden är jag socionom, och tror att mitt engagemang som ambassadör kunde finnas i någon form av ekosocialt arbete kring hållbarhetsfrågor och människans förhållande till naturen. Jag har funderat mycket på hur man kunde skapa någonting för vuxna, som tilltalar de människor som redan bor i skärgården, som uppmuntrar till hållbarhetstänk och som upplyser om biosfärområdet? Förstås kommer jag också att ta olika hållbarhetsinitiativ som till exempel att ordna kurser eller olika evenemang.

Rainio nämner ”Gäddan och gänget” som ett exempel på lyckad verksamhet som riktar sig till barn. Gäddan och gänget är Pargas stads småbarnspedagogiks och Skärgårdshavets biosfärområdes gemensamma koncept för att väcka nyfikenhet för naturen och miljöfrågor bland de yngsta. Dessutom ordnas Knattelabbet i Skärgårdscentrum Korpoström, där barnen får lära sig om olika djur- och växtarter i Östersjön, titta på djuren som bor på havsbotten genom mikroskop och ta vattenprover.

Nyblivna ambassadörer för Skärgårdshavets biosfärområde
Nyblivna ambassadörer för Skärgårdshavets biosfärområde

Varför är det då så viktigt att lyfta fram biosfärområdet?

– När man tittar tillbaka så märker man att biosfärområdet har gjort en massa, faktiskt förvånansvärt mycket, och gör fortfarande. Det måste vi lyfta fram. Dessutom är biosfärområdet en trygg aktör, kanske jag kan kalla det en politiskt korrekt verksamhet för att lyfta fram hållbarhetsfrågor. Jag är själv en omställare och lever omställningsliv. Ibland kan jag ha vågade åsikter. Här i skärgården finns många intressekonflikter, så att vara ambassadör mitt i allt detta blir en utmaning, jag får fundera på hur jag kommer att uttrycka mig.

Enligt Kristiina Rainio är tiden mogen för en förändring – och biosfärambassadörerna har en roll i den förändringen.

– Jag tror att det är just nu som vi ska ta ett steg vidare. Klimatfrågor är så aktuella och synliga att knappast någon har kunnat undgå dem. Biosfärområdet är en viktig aktör då man vill gå vidare med hållbarhetsfrågorna. Det bästa med den här kursen är det enorma kapital vi byggt upp, och jag är så glad att jag får vara en i det här gänget av biosfärambassadörer. Jag räknar med att vi fortsätter hålla kontakten och låter oss inspireras av varandras verksamhet.

Cecilia Lundberg vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi har koordinerat biosfärambassadörsutbildningen.

– Det har varit ett fint gäng och en verkligt brokig skara av deltagare. Vi har fört många intressanta diskussioner och lärt oss både av varandra och av utomstående kursledare. Det som kanske gläder mig mest är att efterfrågan var så stor, kursen fylldes i ett nafs, säger Lundberg.

Blir det en fortsättning?

– Det beror förstås på om vi får finansiering, men visst har vi diskuterat en fortsättning. Frågan är om det ska bli en fortsättningskurs, eller en kurs för en helt ny grupp, eller om det kanske går att kombinera så att nya deltagare kan blandas med dem som redan gått den här kursen, säger Lundberg.

Verksamheten inom Skärgårdshavets biosfärområde bygger på samarbete. Själva organisationen består av flera samarbetspartner och all verksamhet förverkligas av olika instanser i regionen. Åbo Akademi är en av huvudparterna i Biosfärområdet, tillsammans med Egentliga Finlands NTM-central, Egentliga Finlands Förbund, Forststyrelsen, Åbo universitet, Pargas stad och Kimitoöns kommun.

Biosfärambassadörsutbildningen som arrangerades av Centret för livslångt lärande finansierades av Svenska kulturfonden, Sparbanksstiftelserna i Nagu, Korpo och Houtskär, samt Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond.

Text: Mia Henriksson

Bild: Cecilia Lundberg

Uppdaterad 15.5.2019