Skriv här det du söker efter!

Nytt projekt om arbetsvälmående inom äldreomsorgstjänster

Nytt projekt om arbetsvälmående inom äldreomsorgstjänster

Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg är ett nytt projekt med verksamhet inom social- och hälsovårdssektorn. Projektet koordineras vid Centret för livslångt lärande under ledning av fortbildningschef Mona Riska.

Projektet har som mål att främja välmående i arbetet och främja förändringsberedskapen bland personal inom äldreomsorgen, att utveckla personalens kunnande och arbetsprocesser med hjälp av Lean- och tjänstedesignmetoder, samt att stöda personalens och de åldrande klienternas välmående genom att främja personalens och förmännens utvecklingsberedskap.

Projektet genomförs av Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande, Tampereen yliopisto/Johtamisen ja talouden tiedekunta, Laurea-ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia.

Projektet är tvåspråkigt och riktar sig till äldreomsorgsenheter i Birkaland, Österbotten, Egentliga Finland och Nyland.

Projekttiden är 1.1.2019–31.12.2021 och finansiär är Social- och hälsovårdsministeriet med delfinansiering från Europeiska socialfonden. Mera information på www.abo.fi/hyvinvoivahoiva

Uppdaterad 9.5.2019