Skriv här det du söker efter!

Vind i seglen för pilgrimer på havet

Tjutt-Tjutt 5_preview
Foto: Stefan Bremer

Finlands skärgård inbjuder till lugn och ro och naturupplevelser – det vet de flesta, såväl inhemska som utländska turister. Vad kanske inte lika många känner till är att man också kan ta del av otaliga kulturupplevelser av olika slag i skärgården. Den som vill skippa stadssemestern och lämna stadens larm och brus bakom sig, erbjuds nu en enastående möjlighet att ta del av skärgården på ett helt nytt sätt: genom pilgrims- och vandringsleden St Olav Waterway. Leden St Olav Waterway (på svenska S:t Olofs sjöled) är tillägnad Olof den Helige och kommer inom kort att bli en av för närvarande 32 certifierade kulturleder i Europa. Rutten går från Åbo  via historiskt intressanta knutpunkter i den finländska och åländska skärgården genom Sverige, där den nya leden knyts ihop med den existerande pilgrimsleden Helgonleden med Nidarosdomen i Trondheim som slutdestination.

Vandra längs leden redan i sommar

St Olav Waterway
pilgrimstid.nu

På St Olav Waterway kan vandraren som alternativ till att gå och åka landsvägsfärjorna mellan öar välja att cykla, segla eller paddla en del av rutten. En tanke bakom projektet är att förlänga turistsäsongen i området.

– Våren, från april till juni, och hösten, från augusti till oktober, är den bästa tiden för vandring i skärgården. Vädret är oftast bra och temperaturen lämpar sig ypperligt för aktiviteter utomhus, säger Nina Söderlund, projektkoordinator för St Olav Waterway vid Centret för livslångt lärande.

Söderlund har varit koordinator för St Olav Waterway sedan juni 2016, då projektet beviljades finansiering från Central Baltic-programmet. Ledens officiella invigning ligger en bit fram i tiden, fredagen den 24 maj 2019 arrangeras en invigningsceremoni med efterföljande jungfruvandring med start i Åbo från Museet för historia och nutidskonst Aboa Vetus  & Ars Nova. På olika orter längs leden ordnas invigningsprogram och den som vill kan delta enligt tid och ork, allt från några timmar till dagar eller veckor – kanske rent av med slutdestination Trondheim!

Redan i sommar kan man färdas på delar av rutten i den åboländska och åländska skärgården. Inom kort ska också den officiella certifieringen av leden att äga rum, vilket innebär att St Olav Waterway får märkas med det norska mönsterskyddade märket, som ska hjälpa vandrarna att hitta rätt.

Lokal kultur och natur lockar

St Olav Waterway 2
pilgrimstid.nu

Kulturleder ligger i tiden på flera plan just nu. Lokal kultur intresserar allt fler turister, konstaterar Susanna Markkola, från Culture Finland.

– Många vill bekanta sig med lokalbefolkningen och ta del av evenemang på orten. De vill besöka hembygdsmuséer, äta lokala produkter och bada bastu, säger Markkola.

För tillfället pågår en uppsving för turismen i hela Finland. I kustområdet och skärgården har turistantalet ökat med 20% mellan 2016 och 2017, och Markkola tror starkt att kulturlederna kan spela en viktig roll i utvecklingen av turismen i Finland.

– Det gäller att hitta sin egen nisch. I vårt land är naturen och den lokala kulturen stora trumfkort, säger Markkola.

För att den nya leden skall ha en ”ägare” i Finland och på Åland också efter projektets slut i november 2019 har en tvåspråkig nationell förening ”Olofsleder i Finland – Suomen Olavinreitit” grundats i Åbo.

Föreningens främsta uppgift är att förvalta och utveckla Olofsleder i Finland och på Åland. Man vill också inspirera till pilgrimsvandringar och delta i nordiskt och europeiskt samarbete gällande kulturleder.

Föreningens första ordförande är Björn Nalle Olof Öhman, viceordförande är Petri Rinne. Styrelsen består av ytterligare nio personer, av vilka två är från Åland.

Maria Johansson

Läs mer om St Olav Waterway på www.st-olav.com.

Följ St Olav Waterway på Facebook (på svenska, finska och engelska) på www.facebook.com/olavinreitti.

Instagram: https://www.instagram.com/olavinreitti/

Uppdaterad 16.5.2018