Skriv här det du söker efter!

Plattformen EPALE stöder vuxnas lärande och internationalisering

Plattformen EPALE stöder vuxnas lärande och internationalisering

EPALE är en europeisk flerspråkig plattform – i praktiken en webbplats – som är öppen för alla som arbetar inom vuxnas lärande, till exempel vuxenutbildare, yrkesvägledare, forskare och akademiker, beslutsfattare och politiker. Plattformen är en del av EU:s strategi för att främja fler och bättre inlärningsmöjligheter för alla vuxna.

Pekka Tenhonen vid Centret för livslångt lärande är EPALE-ambassadör för Åland och Egentliga Finland. Han berättar att EPALE-sajten regelbundet publicerar nyheter, rapporter, bloggar och olika typer av information.

– Men där kan du också hitta fortbildningskurser och evenemang. Om du som vuxenutbildare till exempel önskar gå en fortbildningskurs någonstans i Europa, kan du börja med att söka i utbudet på EPALE. Där kan också olika aktörer söka projektpartners. Här ligger Finland i topp genom att regelbundet vara den mest eller näst mest eftertraktade när andra söker internationella projektpartners. Det kan man ha teorier om varför, men jag antar att de gamla Pisa-resultaten ännu lever kvar, säger Tenhonen.

Många europeiska projekt använder EPALE som informationskanal utåt, plattformen har över 63 000 registrerade användare.

EPALE finansieras inom ramen för Erasmus+-programmet och administreras i Finland av Utbildningsstyrelsen. Erasmus+ finansierar också mobilitetsprojekt och mångåriga samarbetsprojekt. Via EPALE får verksamheten synlighet.

Cecilia och Johanna
Foto: Cecilia Lundberg

Tack vare Erasmusutbyte kunde Cecilia Lundberg och Johanna Fredenberg göra ett studiebesök vid universitetet i A Coruna i Spanien. Båda jobbar vid Centret för livslångt lärande inom vuxenutbildning och internationella universitetsnätverk. Deras expertis ligger inom området hållbar utveckling och de deltog i en konferens om detta område, Accelerating the Implementation of Sustainable Development in Campus Activities and Programmes. Konferensen kombinerade de med två dagars studiebesök och benchmarking vid universitetet i A Coruna.

– Kontinuerligt lärande och erfarenhetsutbyte är en viktig del av vårt arbete. De nordiska länderna ses gärna som föregångare för hållbarhetsarbete, och därför är det nyttigt att få se och uppleva att även andra länder och organisationer har kommit långt inom detta område, säger Lundberg.

Konferensen valde de mer eller mindre slumpmässigt.

– Det är svårt att långt på förhand veta vilka konferenser som kommer att ordnas och var. Därför valde vi slumpvis ut Portugal – längst bort, i andra ändan av Europa – när Erasmusutlysningen gick ut i början av år 2018. Inte så klimatsmart, kan man tycka. Men å andra sidan ville vi uppfylla vår målsättning att få nya kontakter och erfarenhetsutbyte lite längre bort än vad vårt vardagliga nätverk sträcker sig, säger Lundberg.

 

Legoworkshop
Foto: Johanna Fredenberg

Efter ett jakande besked av ansökningen uppkom möjligheten att i december 2019 åka till nordvästra Spanien. Internationaliteten till trots var en övervägande majoritet av konferensdeltagarna spanjorer och brasilianare men presentationerna gick på engelska.

– Flera av presentationerna innehöll nyttig information för oss, exempelvis kring pedagogiken inom lärande för hållbar utveckling, utveckling av så kallade gröna laboratorier och aktiviteter kopplade till service design. Speciellt minnesvärt var workshopen som kopplade ihop olika kreativa lärprocesser och byggande med Legoklossar. Det kommer vi garanterat att ha nytta av, säger Lundberg.

Studiebesöket vid universitetet i A Coruna gav också intressanta insikter om har man byggt upp ett samarbete mellan staden, universitetets personal, lunchrestaurangerna och studenterna kring komposter, odlingar och nyttjande av spillmaterial.

– Också diskussionen med föreståndaren för universitetets hållbarhetsenhet, Campus Sustentabilidade, som inte enbart handlar om konkreta hållbarhetsåtgärder, utan också berör forskning, utbildningsprogram och samarbete var mycket intressant. Ett välutvecklat och fungerande system som vårt eget universitet har mycket att ta lärdom av.

EPALE:s sida för Finland finns på adressen: https://epale.ec.europa.eu/fi/home-page

Text: Mia Henriksson

Uppdaterad 19.2.2020