Skriv här det du söker efter!

Vad är grejen med Grej of the day?

Vad är grejen med Grej of the day?

Mikrolektioner på 8–10 minuter ökar elevers allmänbildning och bidrar till lusten att lära sig mera. Det slår Micke Hermansson fast i sin undervisningsmetod som sprids i Sverige, i Svenskfinland och i en rad andra länder också. Grej of the day, eller GOTD, kallas metoden och går helt enkelt ut på att man minst två till tre gånger i veckan håller mikrolektioner för eleverna, lektionerna bildar en helhet under terminen eller läsåret, och så gott som obemärkt har eleverna tagit till sig en större helhet kunskap kring ett ämne.

– Det kan egentligen handla om vilket ämne som helst. Poängen är att det här inte bara är en rolig grej som man gör slentrianmässigt då och då, utan helheten ska vara uttänkt, säger utbildningsplanerare Nancy Pettersson.

Hon tillägger att det visuella också är viktigt. Man har till exempel en karta på väggen på ett synligt ställe, där eleverna sätter en knappnål vare gång de via GOTD lärt sig om ett nytt land, eller man har kanske färggranna post it-lappar där man skriver ett ord som är centralt i det man lärt sig, och hänger på väggen.

– Det visuella gör att kunskapen lättare fastnar. Varje gång eleverna går förbi kartan till exempel, blir de påminda om vad de lärt sig, säger Pettersson.

Hon har inom ramen för fortbildningsverksamheten vid Centret för livslångt lärande bjudit in Micke Hermansson att föreläsa och hålla workshop om sin metod för lärare i Åbo- och Jakobstadstrakten. Fortbildningshelheten inbegriper två föreläsningar och en workshop där lärarna själva får prova på metoden.

– Alla tar kanske inte till sig metoden men många fastnar för den. Och eleverna gillar det här sättet att lära sig. Det har visat sig att särskilt pojkar som inte riktigt orkar med skolan, har lätt att ta till sig kunskap så här.

Metoden är i första hand tänkt för lågstadier men har också provats i högstadier och en modifierad version också på ålderdomshem som stöd för minnet.

Micke Hermansson är själv lärare i grunden men har nu i tio år jobbat heltid med att inspirationsföreläsa och författa läromedel. Han är bosatt i Umeå.

Mera om Hermanssons GOTD-metod, bland annat en TEDx-inspelning, på adressen: https://mickehermansson.wixsite.com/mickehermansson/grej-of-the-day

Text: Mia Henriksson
Bild: Pekka Tenhonen

 

Uppdaterad 26.2.2020