Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademi och Svenska Kulturfonden i Björneborg fortsätter utveckla Björneborgs svenska samskola

Åbo Akademi och Svenska Kulturfonden i Björneborg fortsätter utveckla Björneborgs svenska samskola

Åbo Akademi och Svenska Kulturfonden i Björneborg har kommit överens om ett fortsatt samarbete kring forsknings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola. Avtalet går på drygt 600 000 euro och sträcker sig fram till år 2022.

Björneborgs svenska samskola ska genom projektet Case BSS fas 2 ges en tydligare profil och ökad attraktionskraft, som på sikt säkerställer skolans verksamhetsförutsättningar. Projektet är en fortsättning på ett konsortieavtal som pågått sedan den 1 augusti 2017. Projektägare är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Utvecklingsarbetet tar avstamp i de språkliga förhållanden som råder i Björneborg och den nyvunna insikten om att språköskolan behöver utvecklas i riktning mot en mer internationell skola där såväl en svenskspråkig som en mångspråkig identitet stöds. Under projeketets första fas har man indentifierat utvecklingsmöjligheter och gett skolan en ny organisationsstruktur som för tillfället implementeras.

– Ytterst handlar projektet om att hantera de omställningar som en ny verksamhetskultur kräver och detta samtidigt som skolvardagen skall löpa och goda resultat presteras. Projektet ger och har gett värdefulla insikter om vilka omständigheter som på riktigt har betydelse för skolutveckling, säger Torbjörn Sandén, direktör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

– I en tid när synsätten förändras och tidigare sanningar utmanas är det särskilt betydelsefullt att personalen är engagerade i utvecklingsarbetet. De har unika kunskaper och erfarenheter om språköskolans vardagsverklighet, dess elever och traditioner.

Åbo Akademi bidrar med sakkunskap och kompetens inom såväl struktureringen av verksamheten på sikt, som om- och vidareutbildning av personalen. Ria Heilä-Ylikallio, professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning vid Åbo Akademi, har kopplat in studerande på såväl doktors-, magister- som kandidatnivå i arbetet.

– Med sin geografiska placering mitt emellan Åbo Akademis två campus och med sin språkmiljö erbjuder Björneborgs svenska samskola oerhört viktiga praktikinslag för alla blivande lärare. Den språkpedagogik vi för närvarande utvecklar vid skolan är med stor sannolikhet både behövlig och tillämpbar vid många andra svenskspråkiga skolor.

Enligt Erik Rosenlew, styrelseordförande för Svenska Kulturfonden i Björneborg, är detta ett samarbete som båda parterna vinner på.

– Björneborgs svenska samskola kommer kunna formulera sin identitet och roll i denna tid, samtidigt som verksamhetsmodellen inom skolan utvecklas i enlighet med rådande kunskap inom pedagogik och speciellt mångspråkighet.

 

Mera information:

Torbjörn Sandén
Direktör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
Tfn: +358 6 324 7455 och +358 50 5244928
E-post: torbjorn.sanden@abo.fi

Ria Heilä-Ylikallio
Professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning vid Åbo Akademi
Tfn: +358 6 3247 374
E-post: ria.heila-ylikallio@abo.fi

Erik Rosenlew
Styrelseordförande för Svenska Kulturfonden i Björneborg s.r
Tfn: +358 40 525 6030
E-post: erik.rosenlew@skib.fi

Martin Hartman
VD vid Svenska utbildningstjänster i Björneborg och ledande rektor vid Björneborgs svenska samskola
Tfn: 02 634 8800 och +358 44 986 2364

Uppdaterad 19.2.2020