Skriv här det du söker efter!

Tandem mellan Hannover och Åbo

Tandem mellan Hannover och Åbo

Malin Johansson och Daniela Mattsson
Malin Johansson och Daniela Mattsson

Många upplever det givande att bredda sin språkinlärning genom att använda språket i fråga i en så autentisk miljö som möjligt. Detta har Centret för språk och kommunikation vid Åbo Akademi tagit fasta på. Tillsammans med Leibniz Universität Hannover arrangeras för första gången i Åbo en universitetsöverskridande tandemkurs, där finländska och tyska studenter får öva tyska respektive svenska tillsammans. Initiativet till kursen kom från en tysk lärare vars son var på utbyte i Finland, berättar Malin Johansson, universitetslärare i tyska vid Språkcentret.

– Hon presenterade idén för oss i höstas och vi var inte sena att haka på. Nu genomförs kursen som ett pilotprojekt, förklarar Johansson.

Tandempedagogiken bygger på ömsesidigt språkutbyte och språkinlärning parvis. Kursen som pågår för närvarande är anpassad för längre hunna nybörjare, och har lockat ett tiotal deltagare från Åbo Akademi. Universitetslärare Daniela Mattsson berättar att responsen från deltagarna hittills har varit positiv:

– Det är en ganska självgående grupp, och nivån är sådan att alla kan känna att de klarar av det, säger Mattsson.

Kommunikation och nya bekantskaper

I praktiken går tandemkursen ut på att paren får olika uppgifter att diskutera. De första uppgifterna gick ut på att presentera sig själv och beskriva sitt boende, sedan har man gått över till att prata om bland annat fest och fritid samt musik och film. Tillsammans kommunicerar deltagarna per mejl och via Skype enligt givna riktlinjer. Lärarna tar del av mejlen, och paren kommenterar och svarar på varandras mejl på det egna modersmålet. En viktig aspekt av tandemkursen är också att skapa nya kontakter och bekantskaper.

– För dem som tänker sig ett utbyte i Tyskland i framtiden kan det vara bra att känna någon på plats. Kommunikationen i sig är också A och O, att man faktiskt pratar och vågar kommunicera ”på riktigt” med någon som har språket som modersmål, säger Malin Johansson.

Ännu återstår att se hur responsen blir efter avslutad kurs, men både Johansson och Mattsson ser många fördelar i att komplettera de existerande språkkurserna med tandemkurser.

– Tandemkurser är inte bara till för dem som är duktiga på ett språk, de kan i bästa fall locka breda studentmassor. En fördel är att kurserna går att anpassa enligt olika nivåer, och varför inte också utöka till andra språkämnen, funderar tyskalärarna.

Maria Holmberg

Uppdaterad 27.2.2019