Skriv här det du söker efter!

Framtidens lärare är redo för vad som finns runt hörnet

Carola Holm-Palonen
Carola Holm-Palonen

Framtidsspaning, utveckling, kunskapssökande och digitalisering stod på agendan när Framtidsdax, ett stort lärarseminarium som samlade över 600 lärare i Sursik i Pedersöre i februari, gick av stapeln. Korvstoppning fungerar inte längre, nu behövs nya inlärningsmetoder och pedagogiska grepp. Tekniken finns – nu är det upp till lärarna att använda den.

– Våra barn finns mitt i digitaliseringen. Vi måste tänka nytt gällande pedagogiken och inte förlita oss på att det vi alltid har gjort inom skolvärlden har fungerat bra. Vi vet inte vad som väntar men vi kan försöka förbereda oss inför framtiden, säger Carola Holm-Palonen, bildningschef i Larsmo kommun.

Vad finns runt hörnet – är du redo?

Holm-Palonen är ordförande i styrgruppen för Framtidsdax och har tillsammans med sina kollegor från Jakobstad, Karleby, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre utarbetat programmet för fortbildningsdagen, som döptes till Framtidsdax. Ganska snart kom gruppen fram till att fokus bör vara på den nya läroplanen – och framåt. Sloganen ”Vad finns runt hörnet – är du redo?” genomsyrade dagen, som innehöll flera workshops och föreläsningar med mobilspelsutvecklaren Peter Vesterbacka och inspiratören Micke Gunnarsson.

Peter Vesterbacka, en av skaparna bakom Angry Birds, höll föredrag om att våga satsa på sina idéer.
Peter Vesterbacka, en av skaparna bakom Angry Birds, höll föredrag om att våga satsa på sina idéer.

– Peter Vesterbacka betonade att vägen till framgång går genom misslyckanden. Angry Birds kom till efter många försök, och han uppmanade oss att förmedla samma budskap till lärarna och eleverna. Det är okej att misslyckas för om du inte gör det kan du heller inte lyckas, berättar Holm-Palonen.

Vill ge lärarna bästa möjliga förutsättningar

Ett av målen med dagen var att ge alla lärare någonting att ta med sig, så att de har bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin egen undervisning i samarbete med sina kollegor och eleverna. Holm-Palonen betonar att det finns många duktiga lärare ute på fältet, och en tanke inom Framtidsdax var att lyfta upp de lokala förmågorna och låta dem bidra till dagen. Tutorlärarna från de olika kommunerna höll i trådarna för många av de workshopar som gick i två parallella spår: ett för verksamma inom förskolan och grundskolan och ett för gymnasielärare. På programmet för workshoparna stod bland annat programmering, naturen som lärmiljö, informationssökning, digitala geomedia och mycket mer.

förevisningen av en ny jaktsimulator
En populär workshop under dagen var förevisningen av en ny jaktsimulator.

– Vi har fått otroligt bra respons på dagen. En av lärarna uttryckte att det här var en av de bästa fortbildningsdagar som ordnats, eftersom det var så mångsidigt och gav så mycket både på ett professionellt och på ett privat plan, säger Holm-Palonen.

Betydelsen av den här typen av utbildningsdag är tydlig i de synergieffekter som uppstår när lärarna erbjuds möjlighet att träffa kollegor över kommungränserna. Utöver att få ny inspiration, träffa utställare och andra aktiva på olika stadier inom skolväsendet finns många tillfällen att knyta nya kontakter och skapa nya nätverk.

Vi löser det här tillsammans

Framtiden är på många sätt osäker, så också i skolvärden. Genom att jobba tillsammans, våga tänka i nya banor och göra annorlunda tror Carola Holm-Palonen att det går att vara redo för vad som än kommer. Den nya läroplanen betonar vikten av att ha god självkänsla och gott självförtroende, vilket gäller lika mycket för lärarna som för eleverna. I läroplanen förutsätts t.ex. skapande av nya lärmiljöer och ett kreativt användande av IT i undervisningen. Detta är inga små utmaningar för lärarna.

en sensor för att undersöka kroppens energianvändning
Här demonstrerar Mats Braskén en sensor för att undersöka kroppens energianvändning.

– Det enda vi är säkra på är att vi aldrig kan vara säkra på framtiden.  Den globala utvecklingen sker i så snabb takt att vi måste ta till oss ett nytt sätt att tänka, så att vi har beredskap att möta vad som än kommer emot oss. Det här innebär också att vi måste samarbeta mera och tillsammans vara med och styra utvecklingen. I detta utvecklingsarbete är det allra viktigaste att vi alla inom skolvärlden har samma mål och att vi tillsammans formar vår framtid.

Maria Johansson

Framtidsdax på webben: https://framtidsdax2018.wordpress.com/

 

 

Uppdaterad 5.3.2018