Skriv här det du söker efter!

Förlossning i ambulans

Österberg_Terese
Terese Österberg

Under år 2017 inträffade sju oplanerade förlossningar utanför sjukhus i Vasa sjukvårdsdistrikt.

– Det är inte många, men trenden kan vända ifall förlossningsavdelningar stängs ner, vilket nationell statistik visar i Finland, säger Terese Österberg.

Österberg är utbildad barnmorska och anställd som timlärare och utbildningsansvarig för barnmorskeutbildningen vid Yrkeshögskolan Novia, där hon har jobbat sedan 2010. I februari höll Österberg tillsammans med Anita Ståhl-Levón i trådarna för en fortbildningsdag vid CLL-Novia för personal inom räddningsväsendet, med inriktning på förlossning i ambulans. Tolv personer fick ta del av teoretiska föreläsningar och praktiska övningar under dagen. Responsen på fortbildningen var över förväntan och kursen väckte så stort intresse att flera inte rymdes med. Österberg och Ståhl-Levón prioriterade såväl teori som praktik för att ge deltagarna någonting konkret att ta med sig.

– Förlossning i ambulans inträffar så sällan att personalen inte har någon rutin på det. Då är det speciellt viktigt att vi också fokuserar på hur man ska gå tillväga rent praktiskt, säger Österberg.

Om barnet föds med navelsträngen runt halsen

ambulans_förlossning
Foto: Terese Österberg

För ambulanspersonal är förlossningar alltid spänningsmoment. Efterfrågan gällande en fortbildning om förlossningar i ambulans kom från fältet, och Österberg berättar att tre av de tolv deltagarna hade varit med om en eller flera förlossningar i ambulans. För det mesta går allt bra, och under dagen fokuserade utbildarna på att avdramatisera och konkretisera.

– Man vet aldrig på förhand hur en förlossning kommer att gå och det finns alltid riskmoment, även om det för det mesta går bra. Genom att gå igenom hur man gör i olika situationer, till exemepel om barnet föds med navelsträngen runt halsen, kan vi skapa en trygghet hos personalen, säger Österberg.

Anita Ståhl-Levón har jobbat på barnavdelningen vid Vasa centralsjukhus och arbetar numera som lärare vid Novia. Hon föreläste om omhändertagande av nyfödda och sedan övade deltagarna på återupplivning .

Viktigt med nära förlossningsenheter

Fortbildningen utgick ifrån en så kallad normal förlossning, men Österberg berättar att intresse för en två dagars utbildning med tid för att fokusera på komplikationer och risker i samband med en förlossning finns.

– Vi fick också en förfrågan om att ordna den praktiska biten på plats i en ambulans, konstaterar Österberg.

Nedskärningar som leder till färre förlossningsenheter för med sig problem på olika nivåer. Österberg betonar vikten av små förlossningskliniker, som finns nära kvinnorna.

– För att prehospitala förlossningar inte ska öka  är det viktigt att bevara dessa, och för att de födande kvinnorna ska få känna sig trygga med att ha vården med kompetenta barnmorskor nära, säger Österberg.

Maria Johansson

 

Uppdaterad 5.3.2018