Skriv här det du söker efter!

Nya fortbildningar för personal inom utbildningssektorn

Nya fortbildningar för personal inom utbildningssektorn

Verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi presenterar i Fortbildningskatalogen nya och aktuella fortbildningar som inleds under läsåret 2021–2022. Fortbildning erbjuds för personal inom alla utbildningsstadier, från småbarnspedagogik till andra stadiet och för dem med ledningsuppdrag.

Fortbildningschef Camilla Forsberg berättar att lärarfortbildningen, i likhet med andra verksamhetsområden, fått hitta lösningar för att genomföra fortbildning på olika sätt, som distans-, när- och hybridfortbildning.

– Det är viktigt att få mötas med kollegor, både egna och över regiongränserna, skapa nätverk, utbyta erfarenheter och få reflektera över sin yrkesroll. Detta är en del av fortbildningen, jämte att inhämta ny kunskap, nya metoder och resultat.

Fortbildningskatalogen finns tillgänglig online och skickas per post till finlandssvenska daghem, förskolor och skolor under hösten.

 


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 3/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida