Skriv här det du söker efter!

Ny fortbildning fokuserar på elevers framtidstillit, empati och delaktighet

Ny fortbildning fokuserar på elevers framtidstillit, empati och delaktighet

 

Det har redan en längre tid rapporterats om att unga känner sig alltmer oroliga för framtiden, bland annat på grund av pandemier, miljökriser, krig och ekonomiska svårigheter. Denna trend är ett komplext och svårt problem att lösa, men det är också otroligt viktigt att ta tag i ungas illamående och vända trenden så att samhället kan utvecklas i en positiv riktning. Ett led i det arbetet är att ge barn och unga verktyg som visar att man också med små medel kan göra skillnad och påverka miljön och sin framtid.

Här kommer fortbildningen ”Mångfald ger styrka” in. Utbildningsplanerare Elin Kjellberg håller i trådarna för fortbildningen vars mål är att stöda lärare i åk 1–3 att utveckla temapaket inom ämnet omgivningslära och hållbar utveckling. Samtidigt jobbar man med elevers delaktighet, empati och framtidstillit.

Under fortbildningen kommer dessa teman att behandlas bland annat genom att använda utomhuspedagogik. Det har länge forskats i att vistelse i naturen har en väldigt positiv effekt på människans hälsa, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Då man från barnsben regelbundet vistas utomhus och bekantar sig med miljön utvecklas ofta en känsla av samhörighet med och empati för naturen.

Då man känner ett samband till sin närmiljö vill man oftast också vara med och bevara och utveckla den. Friluftsliv bidrar till en känsla av en mer meningsfull vardag och kan motarbeta känslorna av oro och osäkerhet.

Under fortbildningen kommer man dessutom bland annat att låta elevernas intressen synas i undervisningen. Då barn får påverka i undervisningen får de också bättre kompetenser att i framtiden kunna påverka på en samhällelig nivå.

Två barn inspekterar en stubbe i skogen.

 

Intresserad av att delta?

Fortbildningshelheten kör i gång under hösten 2023. Fortbildningen riktar sig till lärare i åk 1–3. Som deltagare får du personligt stöd att utveckla temapaket inom ämnet omgivningslära och hållbar utveckling och samtidigt jobba med elevers delaktighet, empati och framtidstillit under ca ett läsårs tid. Denna handledning kan ske på plats i skolan eller på distans via verktyget Zoom. Vi utgår från dina önskemål och behov och skräddarsyr material enligt det. Du får också möjlighet att dela tankar och idéer med andra deltagare samt delta i webbinarium som ordnas i samband med fortbildningen.

Deltagandet finansieras av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är därigenom kostnadsfritt för deltagaren. Mer information om fortbildningen och länk till anmälan på Skolresurs webbplats.

 

Illustration av pastellfärgade människoprofiler. Dessutom logon för stiftelsen Brita Maria Renlunds minne (BMR) uppe i vänstra hörnet och Skolresurs logo med en blågrön kub nere i högra hörnet.