Skriv här det du söker efter!

Mångfald ger styrka

Mångfald ger styrka

Skulle du vilja börja jobba mer med temahelheter med din klass? Funderar du på hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågor, empati och delaktighet med eleverna? Känner du att du skulle vilja ha stöd i ditt arbete gällande dessa frågor? Kom då med på fortbildningen Mångfald ger styrka!

Inom fortbildningshelheten ”Mångfald ger styrka” fokuserar vi på precis de frågor som du funderar på och utgår från den situation du befinner dig i. Varje deltagare ges möjlighet till personlig handledning under ca ett läsårs tid. Denna handledning kan ske på plats i skolan och på distans via verktyget Zoom. Läraren får stöd för planeringen av en-två temasekvenser som genomförs med den egna gruppen. Pedagogen ges även möjlighet till reflektion kring arbetet före, under och efter sekvensen.

För att deltagarna också skall ha möjlighet till diskussion och utbyte av erfarenheter med andra kolleger arrangerar vi gemensamma kortare distansträffar två-tre gånger per termin. För varje distansträff väljer vi ett tema som känns viktigt för gruppen.

Målgrupp:

Lärare i åk 1–3

Innehåll:

Deltagaren har fritt möjlighet att välja teman enligt elevernas önskemål och intresseområden och sina egna önskemål som pedagog. Vi utgår ifrån ämnet omgivningslära och bygger upp temahelheter där t.ex. hållbarhetsfrågor, empati, delaktighet och framtidstillit bakas in.

Centrala teman i handledningssituationerna är följande:

  • Material och konkreta idéer som stöd för arbetet.
  • Lärmiljöns inverkan på lärande och välmående.
  • Naturens mångfald och empati: Vistelse i och undersökningar av naturen stärker förståelsen för hur allt hänger ihop. Insikten att alla behövs stärker empatin, både för naturen och i förlängningen för människor.
  • Behov och begär: vad behöver en människa egentligen och hur kan man skilja detta från sina ha-begär.
  • Framtidstillit: Individen måste få känna att hen kan påverka och att kriser går att lösa.
  • Kontinuerlig dokumentation och reflektion (elever + pedagoger).

Utbildare:

Elin Kjellberg, utbildningsplanerare vid Skolresurs

Tidpunkt och ort:

September 2023 – april 2024.
Handledningen sker dels i den egna skolan och dels online. Grupptillfällena ordnar vi online. Tidtabellen för handledning och gruppdiskussioner planeras enligt överenskommelse med deltagarna.

Anmälan:

Anmälan via CRM-plattformen.

Deltagarantalet är begränsat! Vi antar deltagare enligt anmälningsordning.

Avgift:

Deltagandet finansieras av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är därigenom kostnadsfritt för deltagaren.

Tag gärna kontakt via elin.kjellberg@abo.fi så planerar vi en fortbildningshelhet som passar just för dig!

 

Uppdaterad 10.5.2023