Skriv här det du söker efter!

Webbinarium: Makt och (o)rättvisa i klimatfrågan

Webbinarium: Makt och (o)rättvisa i klimatfrågan

Vem bestämmer egentligen i klimatfrågan? Att makt och genus spelar en roll är självklart, men finns det en allmän möjlighet att påverka? Kan ekokritik och en ökad kunskap om feminism å ena sidan och maskulinitet å den andra öka förståelsen? Ska problemet lösas genom ledarskap eller gräsrötternas engagemang?

Välkommen med på webbinariet ”Makt och (o)rättvisa i klimatfrågan” där vi synar frågan ur flera synvinklar. Webbinariet är öppet för alla intresserade! Samtidigt är det en del av Öppna universitetets kurs Hållbarhet i Norden, därför håller vi oss på ett nordiskt plan.

Fyra forskare berättar om sina forskningsområden och för en diskussion kring klimat, makt och orättvisor:
Maria Ehrnström-Fuentes, Hanken:
Världar i omställning: hur skapas en mer hållbar värld genom gräsrotsorganisering?

Martin Hultman, Chalmers:
Att ta den könade kroppsliga ojämlikheten på allvar. Maskuliniteter i klimatkrisens tid.

Katarina Leppänen, Göteborgs universitet:
Ekofeminism i text och rörelse.

Mikael Karlsson, Uppsala universitet:
Klimatledarskap för klimaträttvisa – vad kan det innebära?

Välkommen med!

Webbinariet ordnas på Zoom torsdag 31.3 2022, kl 14.00–16.30 EET. Anmälan senast 29.3 på adressen: https://survey.abo.fi/lomakkeet/14414/lomake.html.

Öppna universitetet finns på adressen abo.fi/opu.