Skriv här det du söker efter!

LUMA-dagarna 2023 kombineras med utomhuspedagogik

LUMA-dagarna 2023 kombineras med utomhuspedagogik

Sommaren 2023 ändrar LUMA-dagarna skepnad i och med att evenemanget under ledning av LUMA-centret vid Östra Finlands universitet slår ihop sina krafter med Finlands största evenemang för utomhuspedagogik ULOS-UT-OUT 2023. Temat för storevenemanget är Brobyggen – tillsammans mot framtiden.

Evenemanget ordnas i Nurmes 13–15.6.2023. LUMA-center Finland-nätverket är en av producenterna för evenemanget och ordnar ett flertal workshoppar kring undervisning i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, som riktar sig särskilt till ämneslärare. En betydande del av programmet riktar sig också till lärare i småbarnspedagogik och årskurserna 1–6. I vanlig ordning består programmet av intressanta anföranden, workshoppar kring vetenskapsfostran och möjligheter för lärare att nätverka med varandra.

Mer information och länk till anmälan på LUMA-center Finlands hemsida.

Inom Skolresurs verkar LUMA-center Åbo Akademi, som i sin tur är del av Finlands LUMA-nätverk. LUMA står för naturvetenskaper och matematik (luonnontieteet ja matematiikka på finska).

Tillbaka till Skolresurs ingångssida.