Skriv här det du söker efter!

Lärarträffar kring utkastet till kunskapskrav i åk 3-6

Lärarträffar kring utkastet till kunskapskrav i åk 3-6

Vill du diskutera det nya utkastet till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 3-6 i matematik och omgivningslära? Skolresurs ordnar lärarträffar på Zoom!

Det nya utkastet för kunskapskraven i åk 3-6 diskuteras under:

Läs gärna igenom kunskapskraven innan träffen.

Frågor som vi kommer att diskutera:

  • Är utkasten till kunskapskrav i den här lärokursen som helhet tydliga?
  • Är kontinuiteten i kraven på kunskaper från vitsordet 5 till vitsordet 9 logisk?
  • Beskriver utkasten till kunskapskrav för vitsordet 5 tillräckliga kunskaper och färdigheter som förutsätts i relation till målen i lärokursen?
  • Utgör alla kunskapskrav i lärokursen ett tillräckligt stöd för läsårsbedömningen av elever i årskurs 6?
  • Övriga kommentarer till utkasten till kunskapskrav
Varmt välkommen med!