Skriv här det du söker efter!

Lär dig om helhetsskapande undervisning på gratis distanskurs

Lär dig om helhetsskapande undervisning på gratis distanskurs

Läroplanen lyfter fram vikten av helhetsskapande undervisning. Höstens nyligen uppdaterade LUMA-kurs tar fasta på just detta och erbjuder deltagarna konkreta verktyg för att implementera helhetsskapande undervisning och mångsidiga lärmiljöer i undervisningen. Förutom verktyg och materialtips, så besvaras också bl.a. följande frågor under kursen gång:

  • Vad exakt borde ingå i helhetsskapande undervisning?
  • Hur implementerar jag helhetsskapande undervisning?
  • Vilka arbetssätt och inlärningsmiljöer borde jag använda (enligt forskningsresultat)?

Under kursens gång bekantar du dig med materialet enligt egen tidtabell och gör några korta uppgifter som du har nytta av då du tar dig an helhetsskapande undervisning med din egen klass.

Kursen ”Helhetsskapande undervisning och mångsidiga lärmiljöer” börjar den 19.9 och den ordnas på distans på plattformen DigiCampus. Det är gratis att delta. Kursen lämpar sig för alla lärare från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Innehållet har anpassats så att alla deltagare hittar relevant material för sin målgrupp.

Varmt välkommen med! Mer information och registrering bakom länken (öppnas i ny flik)

 

Illustration av en fågel som sitter bredvid sitt bo.

Skolresurs arrangerar kursen i samarbete med LUMA-center Finland