Skriv här det du söker efter!

Kreativa arbetssätt för kulturellt välbefinnande inom äldrevården

Kreativa arbetssätt för kulturellt välbefinnande inom äldrevården

Välkommen med på en kreativ och inspirerande temadag i Helsingfors i oktober!

Den 25 oktober 2023 ordnas en avgiftsfri temadag inom projektet Kreativ personcentrerad vårdkonst med fokus på ”Kreativa arbetssätt för kulturellt välbefinnande inom äldrevården”. Innehållet riktas till personal inom äldrevård, konstnärer, studerande och lärare inom social- och hälsovård samt konstnärliga ämnen. Dagen består av både föreläsningar och kreativa workshoppar.

Anmälning: Senast 15.10.2023 via följande länk: https://crm.abo.fi/Events/2663/Apply.

Plats: Yrkeshögskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors (stora auditoriet)

Program:

Kl. 9:30  Anmälning och kaffeservering

Kl. 10:00 Välkommen

Kl. 10:10 Ett personligt förhållande till konst och kultur som en resurs för kulturellt välbefinnande i äldrevården. Kai Lehikoinen, Fil.Dr., universitetsforskare, Konstuniversitetet

Kl. 10:35 Vid livets gräns-föreställning. Anna Brummer, sjukhusmusiker och Helena Ryti, skådespelare

Kl. 11:30 Lunch (egen bekostnad)

Kl.12:30 Workshops (välj en av fyra i anmälningen):

  1. Musik för alla åldrar: Kreativitet, gemenskap och delaktighet (hålls på finska). Taru Koivisto, musikterapeut, forskardoktor, Konstuniversitetet
  1. Att beröra och beröras av musik. Anna Brummer, sjukhusmusiker och Helena Ryti, skådespelare
  1. Får jag lov? Dans och rörelse som ett konstuttryck bland äldre. Carina Ahlskog, performancekonstär
  1. Konstnärlig cirkelträning. Heidi Lunabba, konstnär

Kl. 14:10 Projektet Kreativ personcentrerad vårdkonst och avslutande reflektioner

Kl. 14:30 Tack för idag!

PROGRAM SOM PDF.


Kreativ personcentrerad vårdkonst är ett fortbildnings- och utvecklingsprojekt i Svenskfinland som genomförs i samarbete mellan Åbo Akademi (Enheten för hälsovetenskaper och Centret för livslångt lärande), Konstuniversitetet samt närvårdar- och sjukskötarutbildningar i Svenskfinland (Axxell, Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia och Arcada). 

Mer information om projektet hittas på webbsidan: https://www.abo.fi/kreativ-personcentrerad-vardkonst/