Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Kontinuerligt lärande med tydligare konturer och riktning?

Efter ett år av intensiv beredning och deltagande processer lanserades den nationella högskolestrategin för kontinuerligt lärande 9.12.2022. Strategiformuleringen utgör ett element i den parlamentariska reformen av det kontinuerliga lärandet. Reformens målsättning är att ”alla har de kunskaper och färdigheter och den kompetens som behövs för ett meningsfullt liv, att var och en utvecklar sin kompetens under tiden i arbetslivet och att kompetensen förnyar arbetslivet och arbetslivet kompetensen”.

Den nu lanserade strategin, som tar sikte på 2030, lyfter fram vikten av kunnande på hög nivå med tanke på Finlands konkurrenskraft, ekonomi och produktivitet. I strategin betonas att den arbetsföra befolkningen kontinuerligt behöver kunna utveckla sitt kunnande, vilket i sin tur förutsätter att utbudet inom kontinuerligt lärande förnyas, förtydligas och görs mer tillgängligt. Strategin lyfter fram vikten av digitala lösningar som avgörande för implementeringen samt vikten av att integrera av FOUI-lösningar i det kontinuerliga lärandet.

Strategins tre huvudkomponenter som förenas av de digitala tjänstemiljöerna framgår av grafen nedan.

Grafens innehåll finns nedskrivna i ett annat dokument som hittas i länken i bildtexten.

Grafens tillgängliga mediemotsvarighet i pdf öppnas i ny flik.

Strategin ger högskolornas arbete för kontinuerligt lärande nya ramar och en tydligare riktning. På många håll inleds i.o.m. den nationella strategin högskoleinterna strategiska processer för att se över det egna arbetet kring kontinuerligt lärande och styra upp det mot strategin. En av dessa högskolor är Åbo Akademi, vars strategi för 2021–2030 lyfter fram vikten av kontinuerligt lärande, och digitalisering som en förutsättning därtill.

Catharina Groop är vicedirektör vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, CLL. Läs också direktören Janne Roslöfs ledare Hemland för världens mest kunniga folk? i CLL:s nyhetsbrev CLLsius 4/2022.