Skriv här det du söker efter!

Identitet är tema för årets sista nummer av Skärgård

Identitet är tema för årets sista nummer av Skärgård

Den lilla ön Kihnu, Kynö på svenska, kallas ibland för det sista matriarkatet i Europa. Tidskriften Skärgård besökte Kihnu i samband med den europeiska öföreningen ESIN:s årsmöte i början av september. Foto: Pia Prost

Vem är skärgårdsbo? Kallar man sig skärgårdsbo i Insjöfinland? Vad innebär skärgårdsidentitet? Nätverket Habitability har besökt Saimen och bland annat diskuterat dessa frågor.

I artikeln Vad kallas skärgårdsborna i Insjöfinland? i Tidskriften Skärgård 4/2022 är det inte många som kallar sig skärgårdsbor men de listar samma styrkor och utmaningar med att bo i skärgården, eller i skärgårdslika förhållanden, som de flesta andra skärgårdsbor: långa avstånd, utmaningar med förbindelser, nätuppkoppling och telefonens hörbarhet – men samtidigt vacker och ren natur, lugn och ro, och självförsörjande invånare som reder sig själv.

Tre leende personer står bredvid varandra, utomhus, framför en gammal byggnad.
Visst är vi skärgårdsbor, säger Päivi Mäkikokkila, Pirjo Kapanen och Juha Torniainen som bor på ön Lintusalo i Puumala kommun. Foto: Pia Prost

Identitet är temat för Tidskriften Skärgård 4/2022. I betraktelsen Vatten som vatten? funderar också Hanna Åkerfelt på skärgårdsidentitet och på att bli insjöfinländare. Hennes köksfönstervy har bytts från hav till insjö – det är samma sak men på ett helt annat sätt. I tidskriften får vi också läsa en intervju med Hanna Åkerfelt, som är manusförfattare till pjäsen Storm som har premiär på Åbo Svenska Teater i februari. Storm grundar sig på två dramatiska förlisningar vid Utö, som fortfarande präglar berättelsen om Utöborna, deras hjälpvilja och medmänsklighet. Pjäsen Storm ställer frågan: Vilka risker är vi beredda att ta för att hjälpa en medmänniska?

Om skärgårdsidentitet och skärgårdens dragningskraft handlar också artiklarna om Nådendals skärgård och Rosala. I båda konstateras att det finns många slags skärgårdsbor men en viss slags gemenskap och en särskild relation till naturen präglar dem som bor lite avskuret från de större sammanhangen.

Tidskriften Skärgård har också besökt Kihnu i Estland, en ö som upptagits på Unescos lista för immateriella kulturarv. Kulturarvet omfattar bland annat hantverk, dans och en kännspak, färggrann klädedräkt. Kihnu kännetecknas också av att vara ett samhälle som drivs framåt av kvinnor – i alla tider har männen varit till sjöss och kvinnorna sköter, utöver hem och gård, utbildningen, fyren, gudstjänsterna och det mesta annat.

I Tidskriften Skärgård 4/2022 får vi också träffa den åländska konstnären Katja Syrjä, vi får veta varifrån namnet Erstan kommer och vi får rapporter från både Landsbygdsriksdagen som hölls i Kasnäs och Skärgårdskvinnoseminariet som hölls i Houtskär.

Serien Min ö fortsätter med en berättelse från Aspö, där kuststationen som nämns i sjöväderrapporterna ligger, det vill säga Haapasaari utanför Kotka.

Tidskriften Skärgård utges med fyra temanummer per år av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Mera information om tidskriften, prenumerationer och lösnummer på www.skargard.fi.

 


Bilder fria att använda i samband med denna artikel finns på adressen:
https://web.abo.fi/pressmaterial/skargard-4-2022/
Vänligen ange fotograf, som finns nämnd i det separata pdf-dokumentet med bildtexter.

För mera information, kontakta
Redaktör Pia Prost
E-post: pia.prost@abo.fi
Telefon: +358 (0) 50 338 1710