Skriv här det du söker efter!

Hur ska det kontinuerliga lärandet se ut 2030?

Hur ska det kontinuerliga lärandet se ut 2030?

BILDER: Mia Henriksson

Rådet för livslångt lärande höll strategiworkshop kring utvecklandet av det kontinuerliga lärandet vid CLL och Åbo Akademi.

Vad och vem är vi år 2030? Vart vill vi komma? Hur ska vi nå dit?

Ungefär de här frågorna ställde prorektor vid Åbo Akademi, Gunilla Widén, som också är ordförande för Rådet för livslångt lärande, när Rådet inledde sin strategiworkshop en måndagseftermiddag i maj.

Rådet tillträdde vid årsskiftet och möttes nu för andra gången, den här gången fysiskt. Nästan alla medlemmar, såväl ordinarie som ersättare, var på plats och deltog i strategiarbetet. Under strategiworkshoppen delades medlemmarna in i mindre grupper för att fundera på framtiden för det kontinuerliga lärandet vid CLL och Åbo Akademi. Det talades om prissättning och finansiering, spetskunnande, synlighet, plattformar och målgrupper. Vem behöver oss? Vad har vi att erbjuda?

Vad tycker du?

Vi frågade några av Rådets medlemmar om utmaningar och förväntningar på arbetet med det kontinuerliga lärandet.

Samuli Bergman.

 

Samuli Bergman, Senior Product Manager vid Neste Abp, är en av Rådets två externa ordinariemedlemmar.

– Jag ser det här som en stor uppgift. Vi är endast två externa medlemmar, plus två externa ersättare som representerar omvärlden, det är ett stort ansvar. Jag representerar det tekniska fältet och jag vet att teknikutbildningen är ganska stark här vid Åbo Akademi, det syns inte i fortbildningsutbudet. Här är det mitt ansvar att hålla framme de faktorer som är viktiga för just den tekniska branschens utveckling.

– Jag har jobbat i 20 år i ett stort företag och har en ganska bra bild över arbetsmarknadens krav vad gäller det kontinuerliga lärandet. Ingen kan ställa sig utanför där, alla behöver lära sig någonting nytt i arbetslivet. Det är en viktig uppgift att förmedla detta i relation till CLL:s strategi för det kontinuerliga lärandet.

 

Anna Granberg.

 

Anna Granberg, pedagogisk planerare vid Åbo Akademi.

– Jag hoppas vi kan hitta en relation mellan den akademiska världen och CLL, att hitta en bra modell för att verka tillsammans, ett välfungerande gränssnitt. Om det sedan är en beställar-utförarmodell eller vad? Och vem ska i så fall vara beställare, vem utförare? Dessutom ska förstås marknaden ha en plats i den modellen men det känner jag att CLL har ganska bra på grej redan.

 

 

Denice Vesterback.

Denice Vesterback, bildningsdirektör i Korsholms kommun, är den andra av de två externa ordinariemedlemmarna.

– Jag tror absolut att vi kommer att se ett resultat av Rådets arbete, det kommer att synas att man målmedvetet arbetar med det kontinuerliga lärandet. Jag kommer från den kommunala sidan och ser att vi är helt beroende av att det finns möjligheter till utveckling genom fortbildning, jag tänker till exempel på lärarfortbildning och olika Öpuleder. CLL är en viktig samarbetspart för oss och jag hoppas genom rådet kunna påverka, dels fortbildningsutbudet, dels hur det kontinuerliga lärandet utvecklas.

– Samhället har förändrats, man vill utbilda sig och gå fortbildningar men man vill ha någonting för det, det ska ge ”credits” och synas, vara möjligt att föra fram på LinkedIn, och så vidare. I min bransch är karriärstigen ganska snäv, du kan vara lärare, rektor eller bildningschef – därför är det viktigt att man också inom läraryrket ska kunna känna att man kan utvecklas och gå framåt genom fortbildning, utan att behöva byta bransch.

 

Johan Lilius.

Johan Lilius, direktör för digital transformation vid Åbo Akademi.

– Den stora frågan vad gäller det kontinuerliga lärandet inom Åbo Akademi är hur vi mera heltäckande får fakulteterna med. Vi måste integrera det kontinuerliga lärandet mera i verksamheten, dagens modell behöver förändras om ci ska få in det kontinuerliga lärandet på andra områden än de vi nu har.

Workshoppen var ett startskott för ett fortlöpande arbete med att utveckla det kontinuerliga lärandet, som en del av Åbo Akademis utbildningsstrategi och strategiarbete.

 

Rådet för livslångt lärande är Centret för livslångt lärandes ledningsorgan. En lista på Rådets alla medlemmar 2023–2025 hittar du här. Rådet för livslångt lärande har en rådgivande och koordinerande funktion. Dess uppgift är, enligt CLL:s instruktion, att:

  • stöda Åbo Akademis och CLL:s strategiska arbete gällande kontinuerligt lärande,
  • främja ÅA-internt och externt samarbete kring kontinuerligt lärande samt ta initiativ därtill, och
  • stöda CLL:s kvalitetsarbete.