Skriv här det du söker efter!

Har du besökt Fortbildningsbloggen?

Har du besökt Fortbildningsbloggen?

I Fortbildningsbloggen publiceras resultat och reflektioner från projekt inom Pedagogik och lärarfortbildningen vid CLL. De senaste inläggen handlar bland annat om Tutorday och Framtidsdalen. Tutorday samlade ett fyrtiotal lärare som diskuterade ungas medievanor, hur lärare kan arbeta för en djupare förståelse av nyhetshändelser, och betydelsen av arbete med källkritik. I ledarskapsfortbildningen Framtidsdalen, deltog ledare från hela bildningssektorn och hade där möjlighet att utveckla den egna organisationens ledningsfunktioner.

fortbildningsbloggen

Välkommen att inspireras i Fortbildningsbloggen. https://blogs.abo.fi/pedagogik-och-lararfortbildning/


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2020

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida