Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Grunden för jämställdhet sätts redan i småbarnspedagogiken

Det är viktigt att redan tidigt sätta grunden för jämställt och jämlikt tänkande. Fortbildningsprojektet ”Plats för fler! Kön och normer i skola och småbarnspedagogik” har haft som mål att stöda pedagoger i Svenskfinland att integrera jämställdhets- och sexualfostran i småbarnspedagogiken och skolans lägre klasser. Det handlar om normer, de oskrivna regler vi alla har att förhålla oss till, hur normer skapas i skolans och daghemmets vardag och hur verksamheten kan utvecklas för att bli mer inkluderande.

Under fortbildningen fick deltagarna redskap för att kunna lyfta in jämställdhets- och jämlikhetsaspekter i sin verksamhet på ett planmässigt och målinriktat sätt.

Materialet från fortbildningen finns öppet för alla intresserade i den digitala verktygslådan.

Närmare information om fortbildningshelheten och dess innehåll i Pedagogik och lärarfortbildningens blogg.

”Plats för fler! Kön och normer i skola och småbarnspedagogik” genomfördes av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Ekvalita. Utbildningsstyrelsen finansierade projektet, som pågick 1.6.2020–31.12.2021.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2022

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida