Skriv här det du söker efter!

Goda betyg för CLL när Åbo Akademi fick förnyat kvalitetscertifikat

Goda betyg för CLL när Åbo Akademi fick förnyat kvalitetscertifikat

Åbo Akademi fick godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) i samarbete med en nordisk auditeringsgrupp. Som en del av Åbo Akademi utvärderades också Centret för livslångt lärandes verksamhet.

I auditeringsresultatet sägs att Åbo Akademi har en stark och välfungerande samverkan med externa aktörer och denna samverkan har ett tydligt och positivt genomslag i samhället. I auditeringen framstod Åbo Akademi som ett utvecklingsorienterat universitet som arbetar kontinuerligt med att utveckla sin verksamhet. Åbo Akademis styrka är dess litenhet och närheten mellan lärare och studerande lyftes fram i auditeringen som en fin del av universitetet.

Om Centret för livslångt lärande (CLL) konstateras att Åbo Akademi över lång tid har valt att främja kontinuerligt och livslångt lärande via en separat enhet. CLL har utvecklats till Svenskfinlands största enhet för vuxenutbildning men även en kanal för samverkan mellan samhället och ÅA:s forskning och utbildning.

Förutom öppna universitetsstudier, språkstudier och fortbildning för ett flertal yrkesverksamma grupper genomför CLL årligen ett flertal projekt med bl.a. företag, kommuner och sjukvårdsdistrikt. ÅA:s kunnande förs därmed ut i samhället samtidigt som ÅA får en kontinuerlig och bred dialog med samhälleliga aktörer. Med sitt specialiserade kunnande fungerar CLL som testare av nya metoder för interaktion med samhället och gynnar därmed universitetet som helhet samt förverkligandet av ÅA:s strategiska målsättningar.

Auditeringen genomförs enligt nationellt fastställda kriterier där man kontrollerar att högskolorna upprätthåller system, organisation och modeller som garanterar en hög, internationell kvalitet på verksamheten. En internationell panel har under våren gått igenom Åbo Akademis verksamhet, granskat inskickat material och analyserat processer som finns beskrivna på universitetets intranät. Panelen har också besökt universitetet och fört diskussioner med ledningen, anställda, studerande och externa intressenter. I auditeringens tredje och sista omgång betonades genomslagskraft, samverkan med samhället och studerandecentrerat lärande.

Åbo Akademis information om auditeringsresultatet, med kommentar av rektor och kvalitetskordinatorn kan läsas här.

Auditeringsrapporten och NCU:s nyhet finns här.